Đoàn công tác huyện Tri Tôn kiểm tra tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại xã Châu Lăng

Khối Đảng - Khối Vận

Đoàn công tác huyện Tri Tôn kiểm tra tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại xã Châu Lăng

02/11/2022

Chiều ngày 2 tháng 11, đoàn công tác huyện Tri Tôn, do đồng chí Phạm Văn Lèo - Trưởng ban dân vận huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện Tri Tôn làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc tại xã Châu Lăng, về tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Responsive image

Ngay từ đầu năm, ban tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở xã Châu Lăng luôn duy trì và tổ chức triển khai pháp lệnh 34 của UB thường vụ quốc hội về "thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn". Vận động nhân dân thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới, kết quả xã Châu Lăng đạt được 13/19 tiêu chí, và 41/49 chỉ tiêu. Từ đầu năm 2022 đến nay, phối hợp với các chùa vận động các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn xây dựng, mở rộng đường lộ, với tổng số tiền trên 300 triệu đồng. Tổ chức hòa giải thành công 10/14 vụ mâu thuẫn tranh chấp, bên cạnh đó, là tiếp nhận nhiều phần quà từ các mạnh thường quân, cho các hộ nghèo, cận nghèo, học sinh, giải quyết việc làm cho 267 người. trong lĩnh vực ANPQ, người dân tự giác chấp hành nghiêm pháp luật, tích cực, mạnh dạn tố giác tội phạm. Bên cạnh đó, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ cơ sở được triển khai kịp thời; cụ thể hóa, xây dựng đầy đủ, hoàn thiện. Người đứng đầu cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị đã nêu cao vai trò, trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, triển khai tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, kịp thời giải quyết các khiếu nại, tố cáo và kiến nghị chính đáng của Nhân dân, Hoạt động của bộ phận 1 cửa trách nhiệm, công khai, minh bạch trong các lĩnh vực theo quy định. Hoạt động Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện có hiệu quả phát huy quyền làm chủ của người dân. Lấy ý kiến Nhân dân trong việc thực hiện phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình, đề án xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Phạm Văn Lèo - Trưởng ban dân vận huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện Tri Tôn đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của xã Châu Lăng trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Đồng thời yêu cầu, xã Châu Lăng tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nhân dân; công khai các thủ tục hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiên QCDC cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Phát huy vai trò của các ban công tác Mặt trận các ấp, tổ hòa giải.

Minh Ngọc

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===