Đảng bộ huyện Tri Tôn tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025

Khối Đảng - Khối Vận

Đảng bộ huyện Tri Tôn tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025

31/08/2023

Ngày 30/8, Đảng bộ huyện Tri Tôn tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng - TVTU, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang, cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng đảng tỉnh ủy.

Responsive image

Thông tin tại hội nghị, đồng chí Cao Quang Liêm - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn cho biết: từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, khắc phục khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh đi đôi với xây dựng Đảng, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Huyện thực hiện đạt và vượt 7/18 chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025; 9 chỉ tiêu còn lại đạt từ 50-99%. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2023 của huyện đạt 12,13%, tăng 0,58% so nhiệm kỳ trước; thu nhập bình quân đầu người ước cuối năm 2023 đạt 56,82 triệu đồng/người/năm. Huyện phát triển được nhiều sản phẩm du lịch mới thu hút khách. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được huyện quan tâm, với mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, cán bộ. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên từng bước được nâng lên, kết nạp 224 đảng viên mới...

Responsive image

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng - TVTU, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang đề nghị từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Tri Tôn tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, trước hết là duy trì, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu đã đạt và vượt; đối với các chỉ tiêu chưa đạt, cần xác định rõ nguyên nhân, tập trung mọi nguồn lực, biện pháp, cách làm, quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra đạt mức cao nhất. Trong đó, tập trung lãnh đạo thực hiện 3 khâu đột phá là: “Huy động mọi nguồn lực đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang, nâng cấp và phát triển đô thị; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý, kinh tế nông nghiệp và du lịch; tập trung mời gọi, tạo môi trường tốt để thu hút đầu tư, nhất là vào lĩnh vực nông nghiệp, du lịch và công nghiệp chế biến”. Đảng bộ huyện đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; thực hiện hiệu quả phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt” và “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp…

Responsive image

 Dịp này, Ban Thường vụ huyện ủy cũng khen thưởng 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Châu Phong

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===