Ban Chỉ đạo Phòng chống, dịch Covid – 19 huyện Tri Tôn kiểm tra công tác phòng chống dịch tại xã Lê Trì

Khối Đảng - Khối Vận

Ban Chỉ đạo Phòng chống, dịch Covid – 19 huyện Tri Tôn kiểm tra công tác phòng chống dịch tại xã Lê Trì

07/10/2021

Sáng ngày 7/10/2021, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tri Tôn trao tặng 10 thùng sữa tươi cho các trẻ em cách ly tại nhà và kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại xã Lê Trì.

Responsive image

Qua báo cáo, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã Lê Trì thành lập 6 tiểu ban phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, đón tiếp lao động trở về địa phương. Điểm tiếp nhận và cung cấp trên 2.118 phần quà, thực phẩm, cho các hộ nghèo, hộ cách ly tại nhà trong thời gian giãn cách xã hội, với tổng số tiền vận động trên 100 triệu đồng. Test nhanh Covid cho 703 lao động trở về địa phương, kết quả trong ngày đều âm tính.

          Qua công tác kiểm tra, đồng chí Trần Minh Giang – phó chủ tịch UBND huyện Tri Tôn đánh giá: xã Lê Trì cần tập trung hơn nữa công tác kiểm soát người dân, không cho di chuyển từ nhà này sang nhà khác, ấp này, sang ấp khác đối với người lao động tự ý trở về địa phương. cũng nhắc nhở địa tích cực quản lý, kiểm soát chặt chẽ người đi về từ vùng dịch, nhất là đồng bào dân tộc Khmer. Quản lí thường xuyên người trong diện theo dõi cách li y tế tại nhà và công tác khai báo y tế kịp thời, nhanh chóng. Tăng cường xử phạt vi phạm cách ly y tế, kịp thời giúp đỡ vật chất cho các hộ khó khăn, tạo điều kiện cho các hộ dân sản xuất nông nghiệp. Góp phần đem lại hiệu quả cao trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng.

Huỳnh Diễm

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026