UBND huyện Tri Tôn, phối hợp cùng Đại học Cần Thơ, tổ chức buổi kiến tập cho sinh viên, môn kinh tế- nông nghiệp

Hoạt động HĐND - UBND

UBND huyện Tri Tôn, phối hợp cùng Đại học Cần Thơ, tổ chức buổi kiến tập cho sinh viên, môn kinh tế- nông nghiệp

31/05/2022

Ngày 31 tháng 5, UBND huyện Tri Tôn, phối hợp cùng Đại học Cần Thơ, tổ chức buổi kiến tập cho 140 sinh viên, môn kinh tế - nông nghiệp, khoa kinh tế, thuộc trường Đại học Cần Thơ.

Responsive image

Tại buổi kiến tập, đồng chí Cao Quang Liêm - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn, đã khái quát về lịch sử vùng đất Tri Tôn, vị trí địa lý, văn hóa, con người, và các sản phẩm nông nghiệp trọng yếu, các nhà máy, tập đoàn lớn trên địa bàn huyện, sinh viên trường Đại học Cần Thơ còn được nghe thuyết trình về "Tình hình sản xuất nông nghiệp tại Tri Tôn", qua đó cũng đã giao lưu đặt câu hỏi, xoay quanh về các nội dung như; mô hình chuối cấy mô, lúa mùa nổi, vấn đề hỗ trợ đầu ra cho các sản phẩm thuộc HTX, chiến lược nâng tầm cây thốt nốt trong tương lai, cũng như cơ hội và việc làm cho sinh viên khi muốn công tác, làm việc tại địa bàn huyện Tri Tôn....Kết thúc chương trình, Đoàn sinh viên khoa kinh tế- nông nghiệp, sẽ được tham quan mô hình vườn nho tại xã Ô Lâm. Cũng như xem máy bay Drone phun thuốc BVTV trên đồng lúa. Buổi kiến tập nhằm giúp sinh viên vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, nắm vững phần nào tình hình phát triễn kinh tế- xã hội, cũng như các hoạt động nghiên cứu khoa học, kinh doanh tại huyện Tri Tôn.

Minh Ngọc

=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===