Tri Tôn tập huấn hòa giải cơ sở

Hoạt động HĐND - UBND

Tri Tôn tập huấn hòa giải cơ sở

09/11/2022

Nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ Hòa giải viên ở cơ sở; ngày 9/11/2022 Phòng Tư pháp huyện Tri Tôn tổ chức lớp Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2022 cho trên 240 đại biểu là phó chủ tịch UBND, Công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn và lực lượng hòa giải viên cơ sở.

Responsive image

Các hòa giải viên được nghe truyền đạt về khái niệm,đặc điểm, vai trò của hòa giải ở cơ sở. Phạm vi, nguyên tắt, quy trình hòa giải, thủ tục đề nghị công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án. Hướng dẫn các kỹ năng tiếp cận thông tin về vụ, việc hòa giải và nhu cầu của các bên. Kỹ năng tìm mâu thuẫn, xung đột lợi ích cốt lõi, nguyên nhân chủ yếu. Kỹ năng tra cứu, tham khảo, vận dụng pháp luật, phong tục, tập quán truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong hoạt động hoà giải ở cơ sở. Kỹ năng tổ chức, điều hành, kiểm soát buổi hoà giải; kỹ năng tư vấn, hướng dẫn, giải thích, thuyết phục, vận động các bên tự thoả thuận dàn xếp mâu thuẫn, tranh chấp; kỹ năng ghi chép biên bản, sổ theo dõi hoạt động hoà giải, lập văn bản hoà giải không thành. Bên cạnh đó, báo cáo viên cũng đã liên hệ thực tế hướng dẫn các hòa giải viên thực hành qua các bài tập tình huống cụ thể đã xảy ra trong thực tế đời sống của cộng đồng dân cư.  Hướng dẫn  trao đổi nghiệp vụ về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Thông qua lớp tập huấn các học viên được bổ sung những kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải phù hợp, thiết thực để vận dụng trong hoạt động hòa giải ở cơ sở,  góp phần nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động của công tác hòa giải.

Châu Phong

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===