Tri Tôn họp tổ đại biểu HĐND tỉnh chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm

Hoạt động HĐND - UBND

Tri Tôn họp tổ đại biểu HĐND tỉnh chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm

03/11/2021

Ngày 2/11/2021 tổ đại biểu HĐND tỉnh An Giang đơn vị số 7 huyện Tri Tôn vừa tổ chức họp cùng các ban ngành huyện Tri Tôn để thảo luận lấy ý kiến đóng góp các dự thảo, tờ trình trước kỳ họp lần thứ 5 HĐND tỉnh An Giang. Đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng, ủy viên ban thường vụ, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang. Đồng chí Cao Quang Liêm, TUV, bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Tri Tôn đến dự.

Responsive image

Sau khi thông qua dự thảo 19 báo cáo, 17 tờ trình dự kiến được trình trong kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm. Các đại biểu tham gia đóng góp một số ý kiến có liên quan đến tờ trình của UBND tỉnh về quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh. Cần điều chỉnh giới hạn vùng không được nuôi phù hợp với đề án quy hoạch đô thị thị trấn Tri Tôn mở rộng. Tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công. Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh An Giang giai đoạn 2022 – 2025. T trình về giao biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000, Nghị định số 161/2018 trong các cơ quan hành chính nhà nước. Quy định mức thu dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, cần xem xét lại chỉ tiêu giảm nghèo do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tình hình lao động từ các tỉnh trở về địa phương sẽ làm tăng tỷ lệ hộ nghèo. Ngoài ra tổ đại biểu còn đề nghị phân cấp cán bộ cấp huyện, xã cho huyện quản lý ra quyết định. Ban hành hướng dẫn khai thác khoáng sản, lớp đất mặt, cùng một số vấn đề có liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của huyện Tri Tôn.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh An Giang đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của các ngành huyện để trình kỳ họp HĐND tỉnh An Giang tại kỳ họp cuối  năm 2021.

Châu Phong

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026