Tri Tôn: Cử cán bộ làm công tác phiên dịch ở những điểm tiếp xúc cử tri có đông đồng bào dân tộc Khmer

Hoạt động HĐND - UBND

Tri Tôn: Cử cán bộ làm công tác phiên dịch ở những điểm tiếp xúc cử tri có đông đồng bào dân tộc Khmer

09/05/2022

Theo kế hoạch, từ ngày 24/5/2022 đến ngày 27/5/2022, đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) sẽ tiếp xúc cử tri các xã, thị trấn huyện Tri Tôn. Để thông báo với cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp giữa năm 2022 Hội đồng nhân dân các cấp; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Thông báo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và thu thập kiến nghị của bà con cử tri.

Responsive image

Để việc tiếp xúc cử tri đạt hiệu quả cao, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn yêu cầu các vị đại biểu sắp xếp thời gian tiếp xúc cử tri đảm bảo theo kế hoạch. Đồng thời đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN huyện tổ chức thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri, hướng dẫn tiếp xúc cử tri; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; phối hợp các xã, thị trấn cử cán bộ làm công tác phiên dịch đối với những điểm tiếp xúc cử tri có đông đồng bào dân tộc Khmer để đồng bào dân tộc có thể diễn tả đầy đủ và chính xác ý kiến của mình đến đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Đề nghị lãnh đạo UBND huyện tham dự và chỉ đạo lãnh đạo UBND cấp xã tham dự các buổi tiếp xúc cử tri để giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của mình... Thường trực Hội đồng nhân dân huyện cũng lưu ý, nơi đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tiếp xúc phải được bố trí trang nghiêm, chu đáo để các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân đạt kết quả tốt đẹp./.

NGUYỄN HÙNG

=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===