Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Tri Tôn tiếp xúc cử tri là người lao động

Hoạt động HĐND - UBND

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Tri Tôn tiếp xúc cử tri là người lao động

20/05/2022

Để chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm, chiều ngày 20/5/2022 ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Tri Tôn cùng với thường trực HĐND, UBND huyện và LĐLĐ huyện Tri Tôn phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri giữa các đại biểu tổ HĐND tỉnh đơn vị số 7 với cán bộ công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn huyện.

Responsive image

          Bà con cử tri được nghe đại biểu HĐND tỉnh hto6ng tin những thành tựu nổi bậc về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh và huyện 6 tháng đầu năm, những định hướng 6 tháng cuối năm. Trong đó tỉnh và huyện đã khôi phục kinh tế nhanh sau đại dịch, tiếp tục thu hút được các doanh nghiệp đến đầu tư. Tổ chức nhiều sự kiện quan trong nhằm phát triển kinh tế, kích cầu thương mại dịch vụ và du lịch như tổ chức ngày hội mắm Châu Đốc, hội chợ thương mại quốc tế Tịnh Biên…

          Tại buổi tiếp xúc, đại diện phòng nội vụ, phòng giáo dục và đào tạo, phòng kinh tế hạ tầng huyện Tri Tôn cũng htam gia giải trình và trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri xoay quanh  việc khi nào triển khai nhà ở xã hội trên địa bàn huyện. Chính sách hỗ trợ cho giáo viên mầm non, chế độ thêm giờ thêm buổi theo Thông tư 08/2016 của Bộ giáo dục và Đào tạo, chế độ phụ cấp cho chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở kiêm nhiệm. Tăng chế độ cho người làm công việc bán chuyên trách, hợp đồng lao động ở xã, thị trấn, sớm nâng lương cơ bản. Tiếp tục giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 khôi phục sản xuất kinh doanh.

          Bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Tri Tôn, tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 7,  Cao Quang Liêm ghi nhận các ý kiến của cử tri và sẽ tổng hợp trình kỳ họp HĐND tỉnh giải quyết. Đồng thời thông tin thêm kết quả kỳ họp thứ 7 chuyên đề HĐND tỉnh vừa tổ chức sáng ngày 20/5/2022. Kêu gọi mỗi cán bộ công chức, viên chức, người lao động, mỗi công ty, doanh nghiệp, đơn vị phải cố gắng, nổ lực, mỗi cá nhân, đơn vị mỗi công việc cùng đóng góp chung cho sự phát triển của Tri Tôn, sớm đưa huyện thoát khỏi huyện nghèo.

Châu Phong

=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===