Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn nâng cao chất lượng hoạt động

Hoạt động HĐND - UBND

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn nâng cao chất lượng hoạt động

07/12/2022

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn khóa XII có 35 đại biểu. Tại kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện. Để hoạt động của Hội đồng nhân dân đảm bảo thực hiện theo quy định pháp luật, ngay từ đầu nhiệm kỳ, HĐND, Thường trực HĐND huyện đã ban hành nhiều văn bản tạo cơ sở pháp lý, điều kiện thuận lợi để Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu, Tổ đại biểu HĐND huyện hoạt động như: các quy chế về tổ chức kỳ họp, về hoạt động của HĐND, Tổ đại biểu HĐND, quy chế tiếp công dân, giám sát, tiếp xúc cử tri… Từ đó, hoạt động của HĐND huyện Tri Tôn đạt nhiều kết quả

Responsive image
Responsive image

Từ đầu nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến nay, Thường trực HĐND huyện luôn quan tâm đổi mới về nội dung, hình thức tổ chức kỳ họp đảm bảo quy định pháp luật. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND huyện đã chủ trì và phối hợp với UBND, UBMTTQVN huyện, các cơ quan có liên quan tổ chức thành công 5 kỳ họp (trong đó có 1 kỳ họp chuyên đề). Ở mỗi kỳ họp, chương trình được chuẩn bị chu đáo, nội dung thông qua kỳ họp ngắn gọn, trọng tâm, dành nhiều thời gian cho thảo luận, chất vấn và giải trình; kỳ họp được truyền thanh trực tiếp và tổ chức đường dây điện thoại nóng để người dân được nghe nội dung kỳ họp và đóng góp ý kiến với Hội đồng nhân dân huyện. Qua 5 kỳ họp có 57 nghị quyết được thông qua tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phát huy được tiềm năng thế mạnh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện Tri Tôn ngày càng phát triển.

Hoạt động tiếp xúc cử tri luôn được quan tâm đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, phù hợp thực tế của huyện. Từ sau kỳ họp cuối năm 2021 đến nay, đã tổ chức 62 lượt điểm tiếp xúc với 3.531 cử tri tham dự. Ngoài tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp ở địa bàn dân cư, các xã, thị trấn, Thường trực HĐND huyện còn phối hợp tổ chức cho Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri theo nhóm đối tượng người lao động và nông dân tiêu biểu trên địa bàn huyện. Tổ đại biểu HĐND huyện phối hợp với địa phương tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề thực hiện chính sách dân, theo lĩnh vực nông nghiệp. Sau các đợt tiếp xúc, có 84 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của huyện được chuyển đến UBND và các cơ quan liên quan giải quyết được 67 ý kiến, tỷ lệ 79,76%. Ý kiến thuộc thẩm quyền tỉnh được giải quyết và trả lời đạt tỷ lệ 93,1%, cấp Trung ương có 9 ý kiến được trả lời.

Phối hợp tổ chức cho đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp Quốc hội khóa XV tại huyện, thị trấn Cô Tô. Sau tiếp xúc cử tri, các ý kiến, kiến nghị được chọn lọc, tổng hợp chuyển đến Đoàn đại biểu Quốc hội, UBND các cấp và các cơ quan liên quan xem xét trả lời, thông tin với cử tri kết quả giải quyết những vấn đề được cử tri kiến nghị ở các lĩnh vực đời sống, kinh tế xã hội, việc làm.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn cho biết “Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn thành lập  9 Tổ đại biểu, hoạt động của Tổ đại biểu HĐND ngày càng được quan tâm hơn về chất lượng, đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn, tham gia các hoạt động của HĐND. Trong hoạt động giám sát, có 27/35 đại biểu HĐND huyện đề xuất 29 nội dung giám sát liên quan kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, lĩnh vực pháp chế… Đối với hoạt động chất vấn có 5/9 T đại biểu đề xuất 7 vấn đề chất vấn, tại kỳ họp có 4 lượt đại biểu chất vấn trực tiếp. Qua chất vấn làm rõ nhiều vấn đề, cơ quan chuyên môn nâng cao trách nhiệm hơn trong chủ động đề xuất, giải quyết các vấn đề liên quan chức năng nhiệm vụ theo quy định pháp luật. Trước mỗi kỳ họp, trên cơ sở hướng dẫn của Thường trực HĐND huyện, các Tổ đại biểu phối hợp với địa phương tổ chức họp tại 4 cụm luân phiên ở các xã, thị trấn để nghiên cứu, thảo luận, đóng góp các văn bản trình kỳ họp. Điểm nổi bật để nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu, Thường trực HĐND huyện ban hành quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp loại đại biểu, Tổ đại biểu HĐND huyện được sự đồng thuận cao của đại biểu HĐND huyện”.

Responsive image

Họp tổ đại biểu HĐND huyện cụm xã An Tức, Ô Lâm, Núi Tô, thị trấn Cô Tô

Hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đúng theo quy định pháp luật. Năm 2022, HĐND huyện giám sát chuyên đề về thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc và kết quả thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại xã Núi Tô, Ô Lâm và phòng Dân tộc huyện; Giám sát Phòng Tài chính – Kế hoạch thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Giám sát hoạt động thương mại trên địa bàn huyện đối với UBND thị trấn Tri Tôn, Cô Tô, phòng Kinh tế - Hạ tầng; giám sát Phòng Văn hóa  - Thông tin, xã Châu Lăng về thực hiện chỉ tiêu về chính quyền điện tử. Giám sát hoạt động HĐND 4 xã Lạc Quới, Tân Tuyến, Ô Lâm, Lê Trì.

Phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát phòng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn về việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn huyện. Hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban HĐND không trùng lắp nội dung, đối tượng, không gây khó khăn, cản trở hoạt động của cơ quan chuyên môn, địa phương. Mỗi kỳ giám sát, các ý kiến, kiến nghị của Đoàn giám sát được các cơ quan, đơn vị đồng thuận, tiếp thu và thực hiện.

“Cũng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn huyện, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 02 lượt Hội nghị giao ban với Tổ đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND xã, thị trấn để trao đổi, phân tích những khó khăn, hạn chế, giải pháp khắc phục; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong hoạt động; tăng cường thông tin, sự hiểu biết, mối quan hệ phối hợp giữa các Tổ đại biểu HĐND; Thường trực HĐND cấp xã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn huyện”.  Đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn chia sẻ

Thời gian tới HĐND huyện Tri Tôn tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, các cơ quan liên quan tổ chức triển khai các Nghị quyết của kỳ họp HĐND tỉnh, huyện đến các ngành, các cấp và tầng lớp nhân dân. Điều hòa, phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND các Ban HĐND huyện. Tiếp tục đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát. Nâng cao chất lượng hoạt động Tổ đại biểu HĐND huyện. Trang bị kỳ họp HĐND huyện không giấy tờ, xây dựng kỷ yếu HĐND qua các nhiệm kỳ. Phát huy vai trò của đại biểu trong việc theo dõi, giám sát việc thực hiện trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, kiến nghị giám sát, kết quả thực hiện lời hứa của các cơ quan chuyên môn và chất vấn của đại biểu..

Châu Phong

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===