Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn làm việc với UBND xã Vĩnh Phước

Hoạt động HĐND - UBND

Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn làm việc với UBND xã Vĩnh Phước

13/05/2022

Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn làm việc với UBND xã Vĩnh Phước về tình hình công tác tiếp dân, hoà giải cơ sở và tổ chức thực hiện các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên địa bàn xã. Tiếp đoàn có lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, cùng thành viên Tổ hòa giải các ấp trên địa bàn xã Vĩnh Phước.

Responsive image

          Xã Vĩnh Phước với việc thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2021 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành, đã tác động tích cực đến đời sống xã hội, tạo cơ sở pháp lý toàn diện, đầy đủ và vững chắc cho hoạt động hòa giải ở cơ sở đi vào nền nếp, thống nhất. Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/03/2022, toàn xã có 3 tổ hoà giải với 24 hoà giải viên. Từ đầu năm đến nay, các tổ hoà giải trên địa bàn đã tiếp nhận hoà giải được 9 đơn, hoà giải thành 9 đơn. Nội dung chủ yếu là tranh chấp ranh đất, lĩnh vực hộ tịch, tình hình mua bán, bao chiếm dất đai không có giấy tờ liên quan, các hợp đồng mua bán trong nhân dân và các chính sách an sinh xã hội khác. Qua đánh giá, công tác hoà giải ở cơ sở đã giúp giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và phát huy quyền làm chủ trực tiếp của Nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Về tổ chức thực hiện các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên địa bàn xã, đoàn đã giám sát ghi nhận những nỗ lực trong công tác phối hợp với Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Tri Tôn thực hiện tổng số 26 vụ liên quan đến các lĩnh vực Dân sự, Hôn nhân Gia đình, Đất đai. Chủ yếu xác minh điều kiện thi hành án, về án phí giao dịch Dân sự.

Qua công tác giám sát lần này, Đoàn sẽ nắm bắt những thuận lợi, khó khăn và các kiến nghị của các ngành trong quá trình thực hiện công tác tiếp dân, hoà giải cơ sở và tổ chức thực hiện các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên địa bàn xã  để ý kiến lên Hội đồng nhân dân huyện góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2022.

Hồng Vân

=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===