Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp đã có buổi tiếp xúc với bà con cử tri của xã Lê Trì

Hoạt động HĐND - UBND

Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp đã có buổi tiếp xúc với bà con cử tri của xã Lê Trì

02/11/2022

Sáng ngày 02/11/2022, Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp đã có buổi tiếp xúc với bà con cử tri của xã Lê Trì.

Responsive image

          Tại buổi tiếp xúc bà con cử tri được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của tỉnh, huyện, xã; thông qua báo giải trình các ý kiến kiến nghị của cử tri ở lần tiếp xúc trước. Qua đó, bà con cử tri phấn khởi, đánh giá cao kết quả chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện, xã đạt được trong thời gian qua.

          Cử tri xã Lê Trì đã kiến nghị các vấn đề: sớm đầu tư xây dựng tuyến đường Sóc Tức, cần ổn định giá cả đầu vào và đầu ra cho nông sản để nông dân không gặp khó khăn khi giá cả thị trường các thứ đều tăng cao, công an khi làm căn cước công dân và số định danh hạn chế sai sót thông tin cho người dân, tập trung xây dựng chỉnh trang phum sóc khang trang, cần đầu tư hệ thống năng lượng cho người dân không có mạng lưới điện,…

          Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được HĐND 3 cấp giải trình thỏa đáng, những ý kiến, kiến nghị vượt quá thẩm quyền được đại biểu HĐND tỉnh, huyện, thị trấn, xã ghi nhận chuyển đến các cơ quan chức năng có liên quan xem xét giải quyết và sẽ trả lời cho cử tri trong các lần tiếp xúc sau./.

Hồng Như

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===