Đại biểu quốc hội khảo sát kết quả thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch tại huyện Tri Tôn

Hoạt động HĐND - UBND

Đại biểu quốc hội khảo sát kết quả thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch tại huyện Tri Tôn

23/12/2021

Ngày 23/12/2021 Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh An Giang do ông Trình Lam Sinh, phó trưởng đoàn làm tổ trưởng tổ chức khảo sát UBND huyện Tri Tôn về kết quả thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ luật quy hoạch được ban hành.

Responsive image

Bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện, tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Tri Tôn cùng tham dự. Nội dung khảo sát tập trung 5 vấn đề là việc thực hiện việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch huyện thời kỳ 2021 – 2030.. Lập thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2030. Công tác phối hợp trong lập và thẩm định quy hoạch. Rà sóat các quy hoạch hết hiệu lực.

Nhìn chung thời gian qua UBND huyện Tri Tôn triển khai nhiều giải pháp trong công tác lập, quản lý và nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch, trên cơ sở bám sát thực tiển, mang tính khả thi cao trở thành công cụ quan trọng và không thể thiếu để quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn. Thường xuyên đổi mới, tạo môi trường gần gũi, thân thiện, phát huy khả năng tư duy sáng tạo độc lập của mỗi cán bộ. Xác định các khu chức năng bố trí công trình trong khu quy hoạch. Ngoài ra còn làm cơ sở để lập quy hoạch chi tiết, xác định dự án và mời gọi đầu tư.Nhiều đồ án quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt đã cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của huyện và tỉnh, đáp ứng mục tiêu phát triển với thế mạnh là thương mại, dịch vụ và du lịch. Như đồ án quy hoạch chung đô thị Tri Tôn đến năm 2035 được UBND tỉnh phê duyệt theo quyết định 2509 ngày 29/10/2020. Đồ án quy hoạch chung đô thị Cô Tô  định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt theo quyết định 3936 ngày 29/12/2017..

Tuy nhiên việc triển khai lập quy hoạch theo phương pháp tích hợp với nội dung cơ bản là lập thống nhất một quy hoạch trên một địa bàn tỉnh, tiếp cận tổng hợp và phối hợp đồng bộ giữa các ngành, lĩnh vực có cách hiểu khác nhau, còn nhiều lúng túng trong khâu triển khai thực hiện. Một số nội dung quy định trong luật chưa rõ. Nguồn vốn dành cho công tác lập quy hoạch còn hạn chế. Tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh nhưng chất lượng đô thị chưa đáp ứng hết các tiêu chuẩn hiện đại Việc hỗ trợ nhà đầu tư thu hồi và giao đất chưa được các bộ ngành hướng dẫn cụ thể. Công tác phối hợp giữa các ngành có liên quan và địa phương chưa chặt chẽ. Tình trạng chồng chéo và chưa thống nhất  giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch ngành. Công tác dự báo còn hạn chế. Đây là những vướn mắt tồn tại mà UBND huyện Tri Tôn kến nghị đoàn đại biểu quốc hội có ý kiến đến quốc hội và các bộ ngành có liên quan điều chỉnh, bổ sung và tháo gỡ khó khăn để thực hiện tốt hơn luật quy hoạch trong thời gian tới.

Châu Phong

=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===