Ban pháp chế HĐND huyện Tri Tôn giám sát kết quả thực hiện công tác tiếp dân, hoà giải ở cơ sở và tổ chức thực hiện các bản án, quyết định có hiệu lực trên địa bàn xã Lương An Trà

Hoạt động HĐND - UBND

Ban pháp chế HĐND huyện Tri Tôn giám sát kết quả thực hiện công tác tiếp dân, hoà giải ở cơ sở và tổ chức thực hiện các bản án, quyết định có hiệu lực trên địa bàn xã Lương An Trà

07/05/2022

Ngày 06/5/2022, Ban pháp chế HĐND huyện Tri Tôn đã có buổi giám sát kết quả thực hiện công tác tiếp dân, hoà giải ở cơ sở và tổ chức thực hiện các bản án, quyết định có hiệu lực trên địa bàn xã Lương An Trà trước kỳ họp lần thứ 4 HĐND huyện.

Theo báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp dân, hoà giải ở cơ sở và tổ chức thực hiện các bản án, quyết định có hiệu lực trên địa bàn xã Lương An Trà cho thấy, thời gian qua tình hình thiếu nại, tố cáo trên địa bàn tương đối ổn định. Chủ yếu là tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình, đa phần các bên tranh chấp là người dân lao động, khó khăn nên hiểu biết pháp luật còn hạn chế, chưa nhận thức đúng, đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc chấp hành pháp luật. Trong kỳ, đã tổ chức 64 buổi tiếp dân về các lĩnh vực như đất đai, xây dựng trái phép, hợp đồng mua bán đất, các vụ liên quan đến biện pháp phòng chống dịch… qua đó giải thích, hướng dân giúp người dân hiểu và nắm rõ hơn. Bên cạnh đó, xã đã tổ chức củng cố các tổ hoà giải trên địa bàn, hiện xã có 5 tổ hoà giải và hội đồng hoà giải tranh chấp đất đai xã với 42 hoà giải viên. Qua đó, hội đồng hoà giải tranh chấp đất đai xã đã tiếp nhận hoà giải 24 đơn, hoà giải thành là 22 đơn, đạt 91,7%, 01 hoà giải không thành chuyển toà án nhân dân huyện giải quyết, 1 vụ đang xác minh tiếp tục hoà giải.

Tại buổi giám sát, đoàn giám sát đề nghị UBND xã Lương An Trà tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định, đồng thời tập trung cao, tăng cường trách nhiệm, phối hợp với các ngành liên quan có giải pháp thực hiện các quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

Sang Sang

=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===