Ban KT-XH HĐND huyện Tri Tôn, tổ chức hội nghị giao ban lần thứ 1, với Ban KT-XH các xã, thị trấn

Hoạt động HĐND - UBND

Ban KT-XH HĐND huyện Tri Tôn, tổ chức hội nghị giao ban lần thứ 1, với Ban KT-XH các xã, thị trấn

06/04/2023

Chiều ngày 6 tháng 4, Ban KTXH HĐND huyện Tri Tôn, tổ chức hội nghị giao ban lần thứ 1, với ban KTXH các xã, thị trấn. Bà Nguyễn Thị Phương Lan- PBT huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đến tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Responsive image

Trong năm 2022, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã tổ chức 4 cuộc họp thẩm tra các văn bản phục vụ cho kỳ họp HĐND huyện, với tổng số 24 báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện. Riêng công tác theo dõi kết quả giải quyết các kiến nghị của Đại biểu và cử tri, qua thẩm tra đánh giá từ đầu năm đến nay có 89 lượt ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện. Về công tác giám sát, Ban đã chủ động rà soát, tổng hợp các văn bản có liên quan đến lĩnh vực giám sát và cung cấp các văn bản cho các Ủy viên Ban nghiên cứu trước để nắm rõ lĩnh vực giám sát và có ý kiến, kiến nghị đủ sức thuyết phục đối với các đơn vị được giám sát. Kết quả thực hiện trong năm 2022, Ban đã tiến hành khảo sát, giám sát với tổng số 15 đơn vị. Qua công tác giám sát, Đoàn giám sát đã làm rõ các vấn đề còn hạn chế chủ yếu trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 khi học sinh trở lại học trực tuyến; tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo; việc thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và hoạt động của hợp tác xã trên địa bàn huyện Tri Tôn… Trong năm 2022, Ban KTXH HĐND huyện đã phối hợp với thường trực Hội đồng nhân dân huyện, tổ chức tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của huyện theo lịch của Thường trực HĐND huyện được 10 cuộc. Ngoài ra, còn  tiếp công dân tại địa bàn các xã xã Lương An Trà, Núi Tô, Tà Đảnh, Lê Trì, Ô Lâm. Ban KTXH HĐND các xã thị trấn nhìn chung ,đã chủ động bám sát kế hoạch, nhiệm vụ đề ra, công tác theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực Ban KTXH phụ trách, luôn được quan tâm. Công tác thẩm tra các văn bản của UBND trình tại kì họp được thực hiện thường xuyên, định kì. Qua công tác giám sát, Ban KTXH HĐND các xã, thị trấn, đã giúp cho các ngành thấy rõ những kết quả đạt được, ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị đến UBND, HĐND xã, thị trấn, trong thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.

Tại hội nghị giao ban lần thứ 1, Ban KTXH HĐND của 15 xã, thị trấn cũng đã nêu một số thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chia sẻ những kinh nghiệm, cũng như cách làm hay, góp phần nâng cao chất lượng Ban KTXH HĐND các xã, thị trấn.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Phương Lan - PBT huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu thành viên các Ban KTXH HĐND xã, thị trấn cần nghiên cứu thêm luật tổ chức chính quyền địa phương, luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, và những luật có liên quan. Bên cạnh đó, cần phải chú ý chọn nội dung giám sát phù hợp. Khi thẩm tra, giám sát nhiều hay 1 lĩnh vực nào đó, cần phân bố đều công việc cho các thành viên Ban KTXH HĐND các xã, thị trấn. Thực hiện tốt công tác phối hợp với UBND, UB MTTQ, các ngành, đoàn thể trong các hoạt động. 

Minh Ngọc

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===