Ba Chúc tổ chức Hội nghị Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp

Hoạt động HĐND - UBND

Ba Chúc tổ chức Hội nghị Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp

02/11/2022

Sáng ngày 02/11/2022 Ba Chúc tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri Hội đồng nhân dân các cấp trước kỳ họp. Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Văn Sương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tri Tôn cùng với đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thị trấn và bà con cử tri của thị trấn Ba Chúc.

Responsive image

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng hoạt động tiếp xúc cử tri, Thường trực Hội đồng nhân dân thị trấn Ba Chúc chủ động đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động  tiếp xúc cử tri nhằm tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chú trọng giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp xúc cử tri, nâng cao công tác chuẩn bị các báo cáo trước cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri; phát huy vai trò của Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của cơ quan có thẩm quyền.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri thị trấn đã được nghe Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và phương hướng thực hiện năm 2023 của huyện Tri Tôn và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và phương hướng thực hiện năm 2023 của thị trấn Ba Chúc.

Các kiến nghị của cử tri đã được Thường trực hội đồng nhân dân thị trấn tiếp nhận, trả lời, phúc đáp đúng chính sách, quy định của pháp luật và được các cử tri đồng thuận cao. Trên cơ sở đó, góp phần củng cố, tạo sự tin tưởng giữa cử tri với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong thời gian tới, cử tri trên địa bàn thị trấn Ba Chúc tiếp tục giám sát cũng như đề đạt các ý kiến, đề xuất để xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển hơn.

Mỹ Hân

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===