9 tổ đại biểu hđnd huyện họp thảo luận chuẩn bị kỳ họp giữa năm

Hoạt động HĐND - UBND

9 tổ đại biểu hđnd huyện họp thảo luận chuẩn bị kỳ họp giữa năm

11/06/2022

9 tổ đại biểu HĐND huyện Tri Tôn vừa tổ chức họp thảo luận đóng góp ý kiến các văn bản trình kỳ họp giữa năm. Đồng chí Cao Quang Liêm, bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Tri Tôn đến dự tại cuộc họp tổ 5, 6, 8 thị trấn Tri Tôn, xã Châu Lăng, Tà Đảnh và Tân Tuyến.

Responsive image

          Đa số đại biểu thống nhất các báo cáo và tờ trình của UBND huyện trình kỳ họp HĐND giữa năm. Đặc biệt là có ý kiến bổ sung chỉnh sửa một số nội dung trong báo cáo tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và giải pháp 6 tháng cuối năm. Tờ trình về việc thông qua chương trình phát triển đô thị Tri Tôn đến năm 2025. Ngoài ra đại biểu của 9 tổ HĐND huyện đề nghị cần giải quyết dứt điểm các ý kiến của cử tri đã phản ánh. Xử lý tình trạng xe chở quá tải ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Đề xuất các giải pháp liên quan đến phát triển kinh tế nông nghiệp, du lịch. Cần hỗ trợ các xã thị trấn có tiềm năng các sản phẩm, làng nghề truyền thống, trùng tu, phát triển các khu di tích, tạo các tour tuyến giới thiệu và khai thác hiệu quả các sản phẩm du lịch. Đầu tư các bể bơi tại trường học, quan tâm phòng chống đuối nước trẻ em. Nạo vét các tuyết kênh mương. Huyện cần tận dụng các nguồn lực từ chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình dân tộc, chương trình giảm nghèo bền vững và các dự án đang đầu tư tại các xã thị trấn. Quyết tâm, quyết liệt triển khai có hiệu quả để Tri Tôn sớm thoát nghèo.

          Bí thư huyện ủy, chỉ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm ghi nhận và sẽ có ý kiến chỉ đạo các ngành liện quan thực hiện. Qua đó đồng chí cũng gợi mở những vướn mắt và giải pháp thực, huy động mọi nguồn lực sẳn có và sự hỗ trợ của trung ương, từng hước nâng cao đời sống, thu nhập của người dân. Đặc biệt thị trấn Tri Tôn, Châu Lăng tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn, bê tông hóa các tuyến đường chỉnh trang chuẩn bị tổ chức lễ đón bằng công nhận đô thị loại IV. Xã Tà Đảnh, Tân Tuyến tiếp tục phát huy thế mạnh về nông nghiệp, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao…

Châu Phong

=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===