Vĩnh Phước tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023

Các Xã – Thị trấn

Vĩnh Phước tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023

10/04/2023

Tại Ban ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Phước, Công an huyện Tri Tôn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023. Hội nghị có hơn 60 hội viên của các hội, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn xã tham dự.

Responsive image

Tại Hội nghị, các hội, đoàn thể và nhân dân đã được nghe phổ biến các quy định của pháp luật, đồng thời vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, vi phạm trật tự an toàn xã hội, các hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm do nguyên nhân xã hội; Tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; Trộm cắp tài sản; Tội phạm ma túy; Tham gia cảm hóa, giáo dục, quản lý những người vi phạm pháp luật ở địa phương. Tuyên truyền phố biến các quy định pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, đường thủy; Tình hình và một số biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông; Vận động giao nộp, thu gom vũ khí; Công tác phòng cháy chữa cháy; Công tác cấp thẻ căn cước công dân định danh điện tử; Công tác bảo vệ môi trường.

Thông qua hội nghị, nâng cao ý thức trách nhiệm tuân thủ pháp luật của mỗi cá nhân, từng hộ gia đình và cộng đồng dân cư, tạo chuyển biến tích cực về tinh thần chấp hành pháp luật, tạo cơ sở hình thành nếp sống văn hóa, tuân thủ quy định pháp luật trong nhân dân.

Hồng Vân

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===