Tập huấn, tư vấn quản lý tiêu thụ nông sản, thí điểm nhân rộng các giải pháp, sáng kiến phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị hiệu quả

Các Xã – Thị trấn

Tập huấn, tư vấn quản lý tiêu thụ nông sản, thí điểm nhân rộng các giải pháp, sáng kiến phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị hiệu quả

15/09/2023

Trong 02 ngày, từ ngày 14 -15/9/2023. Trường Trung cấp nghề và Đào tạo cán bộ Hợp tác xã Miền Nam, kết hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang tổ chức lớp tập huấn, tư vấn quản lý tiêu thụ nông sản, thí điểm nhân rộng các giải pháp, sáng kiến phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị hiệu quả, cho hơn 50 bà con nông dân và hợp tác xã trên địa bàn xã Núi Tô.

Responsive image

           Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe giới thiệu về Tình hình sản xuất nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang; hướng dẫn yêu cầu kỹ thuật, quy trình cấp, giám sát và quản lý mã số vùng trồng, mã số đóng gói xuất khẩu, nội địa trong lĩnh vực trồng trọt; giới thiệu về chuyên đề tầm quan trọng, lợi ích trong xây dựng chuỗi giá trị trong hợp tác xã nông thôn nhằm giúp cho bà con nông dân, nắm bắt những chủ trương, chính sách lớn về hợp tác xã để vận động bà con nông dân tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, hình thành các hợp tác xã gắn với doanh nghiệp, giải quyết tình trạng bị thương lái ép giá, nhằm tăng lợi nhuận cho bà con nông dân.

Kim Hane

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===