Núi Tô: Tổ chức hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ

Các Xã – Thị trấn

Núi Tô: Tổ chức hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ

11/05/2022

Chiều ngày 10/5/2022, Đảng bộ xã Núi Tô tổ chức hội nghị lấy phiếu biểu quyết nhân sự dự kiến bổ sung, quy hoạch Ban chấp hành, Ban thường vụ và các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2025- 2030 . Đến dự có đồng chí Châu Kim Liên- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã.

Responsive image

          Phát biểu tại hội nghị,  Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã Núi Tô đồng chí Châu Kim Liên  nhấn mạnh, hội nghị này có ý nghĩa quan trọng để lựa chọn, giới thiệu những các cán bộ đủ năng lực, trí tuệ, phẩm chất, đạo đức vào quy hoạch các vị trí lãnh đạo, quản lý của  xã. Do đó, các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu và thận trọng, cân nhắc kỹ trước khi bỏ phiếu để lựa chọn những cán bộ đáp ứng tốt yêu cầu đề ra. Đồng  Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã khẳng định: Bộ máy Nhà nước có hoạt động hiệu quả hay không phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ cán bộ, vì vậy, công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm tính kế thừa và phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị địa phương trong giai đoạn mới.

          Sau khi Ban Thường vụ Đảng ủy xã hướng dẫn cụ thể về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch đối với từng vị trí chức danh; kết quả rà soát, phương hướng dự nguồn nhân sự, đại biểu dự hội nghị đã tiến hành lựa chọn, bỏ phiếu giới thiệu nguồn nhân sự để bổ sung, quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của xã Núi Tô nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Kim Hane

=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===