Mặt trận xã Lương An Trà làm tốt công tác tham gia xây dựng chính quyền

Các Xã – Thị trấn

Mặt trận xã Lương An Trà làm tốt công tác tham gia xây dựng chính quyền

14/09/2023

Xác định công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận, MTTQ xã Lương An Trà đã phối hợp với các tổ chức thành viên làm tốt công tác vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Thời gian qua, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xã Lương An Trà tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ trương hướng về cơ sở, gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; thực hiện có hiệu quả nhiều nội dung tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Hàng năm, MTTQ   xây dựng kế hoạch thực hiện, phối hợp triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy Đảng, chương trình, kế hoạch của chính quyền, qua đó, giúp cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân nắm vững nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện nhiệm vụ phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan đơn vị, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và Nhân dân.

Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin, phản ánh, nắm tình hình Nhân dân từ khu dân cư; cùng cấp uỷ, chính quyền quan tâm giải quyết kịp thời các vụ việc nổi cộm, kéo dài, phức tạp nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong thời gian qua, đã phối hợp thực hiện tốt công tác vận động các hộ dân hiến đất thực hiện làm đường được hơn 4,5km. MTTQ tích cực tham gia và góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả: bầu được 03 đại biểu Quốc hội, 04 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 03 đại biểu HĐND cấp huyện; 26 đại biểu HĐND cấp xã. Qua đó, chủ trì phối hợp tổ chức 11 cuộc tiếp xúc cử tri, tổng hợp được 52 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Hiệp thương, giới thiệu người tham gia ứng cử Trưởng ấp, Tổ hòa giải, từ đó, phát huy quyền dân chủ đại diện và chức năng giám sát của mặt trận và các tổ chức thành viên ở cơ sở.

MTTQ xã tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham giam gia giám sát. Từ đầu năm đến nay, đã giám sát được 15 cuộc liên quan những nội dung quy định trong Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, công trình phúc lợi do nhân dân đóng góp. Chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức 10 cuộc đối thoại với Nhân dân. Thông qua hội nghị có 36 ý kiến với các nội dung: về lĩnh vực an ninh trật tự - tệ nạn xã hội, lĩnh vực an sinh xã hội, lĩnh vực Nông nghiệp... Qua giám sát, đã kiến nghị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý, khắc phục vụ việc còn thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức nhà nước; hoặc khắc phục, chấn chỉnh những sai sót trong xây dựng công trình, góp phần đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, tạo được niềm tin của nhân dân đối với chính quyền.

Ông Phạm Thanh Vân – Chủ tịch MTTQ xã Lương An Trà cho biết: “Thông qua hoạt động giám sát, góp ý của MTTQ và các đoàn thể, chính quyền, các cơ quan, các ngành đã thấy rõ hơn nhiệm vụ phải làm, kịp thời có kế hoạch, biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại, triển khai rõ hơn nhiệm vụ trong thời gian tới”.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bỏ lại phía sau”, đã tiếp nhận tiền, quà và hiện vật của các tổ chức, cá nhân, các Mạnh Thường Quân trong và ngoài xã cấp phát quà cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn trên địa bàn xã được 1.876 phần, với tổng trị giá 622.330.000đ. Hoàn thành việc xây mới và bàn giao 05 căn nhà tình thương, sửa cha 05 cây cầu trên địa bàn ấp Phú Lâm, vận động hỗ trợ bệnh hiểm nghèo đột xuất 03 trường hợp với số tiền trên 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cũng thu được kết quả đáng khích lệ, MTTQ  huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, đã tập trung vận động nhân dân làm lộ giao thông nông thôn với tổng chiều dài là 17,3 km, tổng kinh phí là 108.000.000đ; sửa chữa, xây mới 02 cây cầu nông thôn với số tiền là 281.000.000 đồng và hàng trăm ngày công lao động; Vận động lắp đèn chiếu sáng đoạn đường từ trạm bơm đến cầu chữ U với số tiền là 99.000.000đ.

Ông Phạm Thanh Vân cho biết thêm: “Trong thời gian tới, MTTQ xã tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng gần dân, thiết thực, hiệu quả; vận động Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực, chủ động phản ánh, góp ý kiến, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giúp cấp ủy, chính quyền các cấp nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; đồng thời thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, là cơ sở chính trị, là “cầu nối” góp phần củng cố vững chắc mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân”.

Với ý chí, quyết tâm cao và trên tinh thần "đoàn kết, dân chủ, đổi mới", trong thời gian tới, MTTQ xã Lương An Trà sẽ phấn đấu hoàn thành tốt chương trình phối hợp, thể hiện rõ vai trò của MTTQ xã trong việc tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền thật sự là của dân, do dân, vì dân.

Sang Sang

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===