Lương An Trà triển khai kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2022

Các Xã – Thị trấn

Lương An Trà triển khai kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2022

14/05/2022

Ngày 11/5/2022, UBND xã Lương An Trà tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2022.

Responsive image

Mục tiêu của công tác ứng phó biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2022 nhằm Xác định được các giải pháp cần thực hiện ở giai đoạn phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả dựa trên kết quả đánh giá rủi ro thiên tai để triển khai có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” và nguyên tắc phòng ngừa, chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương. Từng bước cải thiện sinh kế, bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nâng cao năng lực ứng phó và thích ứng cho cộng đồng, nhất là những đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương

Biện pháp trước mắt là: Tuyên truyền, khuyến cáo người dân sử dụng giống ngắn ngày trong vụ Thu Đông, người dân phối hợp cùng địa phương thường xuyên kiểm tra các tuyến đê bao, bảo vệ đê bao đảm bảo phục vụ sản xuất. Sẳn sàng lực lượng, phương tiên, vật tư, thiết bị kịp thời bảo vệ, gia cố đê bao. Trồng cây theo chương trình cây phân tán để bảo vệ đê bao. Trước mùa mưa tuyên truyền, vận động người dân sửa chữa, gia cố, chằng chống nhà cửa, có biện pháp chống tốc mái, đặc biệt lưu ý các hộ dân có nhà tạm, nhà bán kiên cố. Không trú, tránh mưa dưới cây cao, cây cổ thụ; không mang vác đồ vật bằng kim loại khi trời đang mưa. Ngành nông nghiệp cùng hội nông dân, vận động người dân xuống giống đúng lịch thời vụ theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp. Chủ nhiệm các trạm bơm tập trung vận hành trạm bơm tiêu úng linh hoạt, bơm chống úng kịp thời cho người dân khi có mưa lớn.

Ủy ban nhân dân xã Lương An Trà yêu cầu Ban chỉ đạo, các ngành, các lực lượng cần có sự phối hợp, sẳn sàn phương tiện, nhân lực,  chủ động phòng, chống, để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi xảy ra ngập úng do mưa lớn, triều cường nhằm bảo vệ an toàn tính mạng người dân, bảo vệ tài sản, công trình, cơ sở sản xuất của nhân dân, doanh nghiệp và Nhà nước góp phần ổn định xã hội, tiếp tục duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh và đảm bảo an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Sang Sang

=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===