Lương An Trà sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022

Các Xã – Thị trấn

Lương An Trà sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022

25/05/2022

Ngày 25/5/2022, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Lương An Trà tổ chức sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, và triển khai phương hướng năm 2023.

Responsive image

          Năm 2022, công tác tuyển chọn thanh niên được xã tiến hành đúng kế hoạch, bảo đảm đúng thời gian, an toàn, đúng luật và được thực hiện tốt ngay từ khâu sơ tuyển, khám tuyển, các bước thực hiện bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nghĩa vụ được thực hiện tốt. Tổ chức 05 cuộc bình nghị với 120 lượt người tham dự, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã khám tuyển cho 48 thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 25, kết quả có 19 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ. Xã đã phát lệnh gọi nhập ngũ là 8 công dân, thực giao 8 tân binh đạt 100% so với chỉ tiêu. Lễ giao nhận quân được tổ chức theo đúng quy định, bảo đảm an toàn, chặt chẽ, tiết kiệm và bảo đảm thời gian.

          Đợt này, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Lương An Trà cũng khen thưởng cho 06 cá nhân và 4 tập thể có thành tích tốt trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhận ngũ năm 2022.

Sang Sang

=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===