Hội Khuyến học xã Châu Lăng tổ chức Hội nghị kiện toàn bộ máy

Các Xã – Thị trấn

Hội Khuyến học xã Châu Lăng tổ chức Hội nghị kiện toàn bộ máy

14/09/2023

Ngày 14/9, Hội Khuyến học xã Châu Lăng tổ chức Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành, Ban thường vụ, bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội Khuyến học xã, nhiệm kỳ 2020-2025.

Responsive image

Tại hội nghị, Hội Khuyến học xã Châu Lăng đã tiến hành bầu bổ sung 5 đồng chí vào BCH hội, nhiệm kỳ 2020-2025, nâng tổng số thành viên Ban chấp hành Hội khuyến học xã Châu Lăng là 17 người, bầu bổ sung 1 đồng chí vào Ban Thường vụ hội. Bà Lê Huỳnh Ngọc Lý- Phó chủ tịch UBND xã Châu Lăng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khuyến học xã Châu Lăng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Lê Huỳnh Ngọc Lý- Phó chủ tịch UBND xã Châu Lăng xác định đây là vinh dự cũng là nhiệm vụ mới, bản thân đồng chí hứa sẽ nỗ lực cố gắng học tập, nghiên cứu, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Châu Lăng, Hội khuyến học huyện, để bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Minh Ngọc

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===