Hội đồng NVQS xã Châu Lăng tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022

Các Xã – Thị trấn

Hội đồng NVQS xã Châu Lăng tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022

25/05/2022

Chiều ngày 25/5, Hội đồng NVQS xã Châu Lăng tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Responsive image

Trong năm 2022, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được Ban CHQS xã quán triệt nghiêm túc các quy định của cấp trên. Tham mưu kịp thời chính xác cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, từ tổ chức nắm nguồn đăng ký, quản lý , xét duyệt, sơ tuyển, bình nghị, khám sức khỏe đến khâu giao nhận quân. Công tác phối hợp với các ban ngành trong việc gặp gỡ tuyền truyền vận động gia đình thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ được thực hiện liên tục và đạt kết quả cao. Theo đó, số thanh niên đưa ra xét duyệt chính trị, chính sách trên địa bàn xã là 942 người, tạm hoãn 544 thanh niên, trong đó, số thanh niên đủ điều kiện gọi khám sức khỏe cấp xã là 60 người. Trong năm 2022, HĐ NVQS xã Châu Lăng đã tổ chức được 8 cuộc bình nghị, qua bình nghị, xét duyệt có 27 công dân đủ điều kiện lên đường nhập ngũ, thực giao cho cho đơn vị Trung đoàn 892-Bộ CHQS tỉnh An Giang là 8 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu giao quân .

 Thời gian tới, HĐ NVQS xã Châu Lăng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện Luật NVQS trong nhân dân. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tích cực kiểm tra, chấn chỉnh những yếu kém để nâng cao chất lượng gọi công dân nhập ngũ cho những năm tiếp theo.

Dịp này, có 1 tập thể và 8 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

Minh Ngọc

=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===