Hiệu quả công tác hòa giải cơ sở vùng dân tộc Khmer xã Lê Trì

Các Xã – Thị trấn

Hiệu quả công tác hòa giải cơ sở vùng dân tộc Khmer xã Lê Trì

25/11/2021

Qua nhiều năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã Lê Trì đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tỉ lệ hòa giải thành công đạt cao, các mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư được giải quyết kịp thời, thấu tình đạt lý. Hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp, góp phần ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Responsive image

Lê Trì (Tri Tôn) là một trong những địa phương có trên 50% đồng bào tộc Khmer sinh sống. Nhiều năm thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, trung bình mỗi năm, các tổ hòa giải của xã đã hòa giải thành công trên 90% số vụ, việc phát sinh. Trong đó điển hình là Tổ hòa giải ấp Sóc Tức hòa giải thành công 100% vụ việc phát sinh năm 2021.

Theo báo cáo của UBND xã, toàn hiện có 3 tổ hòa giải, với 21 hòa giải viên, trong đó có 16 truyên truyền viên, 10 hòa giải viên người dân tộc Khmer. Trung bình mỗi tổ hòa giải có từ 5-7 hòa giải viên là những người đang tham gia hoạt động trong các tổ chức đoàn thể của bản, tiểu khu, có khả năng vận động thuyết phục cao, được nhân dân tín nhiệm, như: Mặt trận Tổ quốc, phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, đoàn thanh niên, trưởng ấp, bí thư chi bộ, Tà Cha và người có uy tín trong cộng đồng.

Trong năm xã đã tiếp nhận và đưa ra hòa giải 09 đơn, trong đó hòa giải thành 09 đơn, chủ yếu tranh chấp ranh đất, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân… Qua đó xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo  tiêu chí 18.5 trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Riêng Tổ hòa giải ấp Sóc Tức hòa giải được 4 đơn kết quả hòa giải thành 4 đơn. Công tác ghi chép, quản lý sổ sách theo dõi công tác Hòa giải đảm bảo. thường xuyên kiện toàn đội ngũ hòa giải viên của tổ hòa giải. trong đợt hòa giải lòng ghép công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân nắm và hiểu rõ.

 

Ông Chau Sóc Kim, Tổ trưởng tổ hòa giải ấp Sóc Tức, chia sẻ:

 

“Phum sóc ấp Sóc Tức có 396 hộ, với 1.487 nhân khẩu, trong đó có 316 hộ dân tộc Khmer. Người dân chủ yếu làm nông nghiệp và buôn bán nhỏ lẻ, trong cộng đồng vẫn còn xảy ra mâu thuẫn, xích mích. Với sự hoạt động tích cực của tổ hòa giải, nhiều vụ việc liên quan đến bồi hoàn giải phóng mặt bằng, hôn nhân gia đình đều được giải quyết ổn thỏa, hợp tình, hợp lý.”

 

Gắn với công tác hòa giải, công tác tuyên truyền cũng được UBND xã triển khai thực hiện. Trong năm 2021, xã đã triển khai được 6 cuộc có 167 lượt người tham dự.

Các hình thức thực hiện công tác Phổ biến giáo dục pháp luật: Chủ yếu thông qua các buổi họp đơn vị, họp dân, tại các buổi hòa giải. Thông qua việc giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. hoặc trực tiếp gặp gỡ cá biệt. Ngoài ra viết các tin, bài tuyên truyền rộng rãi trên đài truyền thanh xã bằng 2 thứ tiếng.

Nội dung đã tuyên truyền, phổ biến như: Các Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện liên quan đến các lĩnh vực Hộ tịch; Hôn nhân  và gia đình; Khiếu nại, tố cáo; Giao thông đường bộ; phòng chống ma túy; Cư trú; Đất đai;  nghĩa vụ Quân sự; xử lý vi phạm hành chính; phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em; bạo hành gia đình; bạo lực trong trường học; Luật bầu cử; Luật phòng chống tham nhũng; các văn bản liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh.

Ông Nguyễn Văn Dũng – phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lê Trì, cho biết:

Công tác hòa giải trên địa bàn thời gian qua được triển khai thuận lợi, được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác hòa giải ở cơ sở được ban hành đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Đánh giá chất lượng thực hiện trên cơ sở những nội dung mà cán bộ, công chức tuyên hoặc người dân nghiên cứu trên thông tin điện tử ... Giúp cho người dân, cũng như đồng bào dân tộc Khmer tiếp cận Pháp luật được nhanh chóng và kịp thời. Từ đó ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên, góp phần thúc đẩy nền kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của xã được đảm bảo.”

Công tác hòa giải ở cơ sở đã khẳng định được vị trí, vai trò trong đời sống xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, từng bước nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer. Nhờ đó, hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã trong những năm qua đang từng bước được nâng cao về chất lượng. Tổ chức và hoạt động ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Huỳnh Diễm

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026