HĐND xã Núi Tô giám sát trước kỳ họp cuối năm 2022

Các Xã – Thị trấn

HĐND xã Núi Tô giám sát trước kỳ họp cuối năm 2022

21/11/2022

Chiều ngày 21/11/2022 , Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân xã do đồng chí Châu Kim Liên - Bí Thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Núi Tô làm trưởng đoàn, đã đến giám sát trước kỳ họp cuối năm 2022, về việc thực hiện công tác xét đối tượng Bảo trợ xã hội, giám sát công tác bộ phận một cửa và giám sát việc hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo tại UBND xã Núi Tô.

Responsive image

          Theo báo cáo của UBND Xã Núi Tô, từ đầu năm đến nay đã tổ chức xét duyệt được 94 hồ sơ được hưởng chế độ Bảo trợ xã hội, về Bộ phận một cửa đã tiếp nhận và trả kết quả với tổng số 8.572 hồ sơ các loại, trong đó bao gồm: các trường hợp đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử, công chứng chứng thực, chứng thực hợp đồng dân sự…

           Kết luận buổi giám sát, Đoàn giám sát đã đánh giá cao những kết quả đạt được của UBND xã Núi Tô trong việc thực hiện công tác xét đối tượng Bảo trợ xã hội, công tác bộ phận một cửa và việc hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo. Đồng thời chỉ rõ một số tồn tại để UBND xã kịp thời bổ sung như: Chỉnh sửa các văn bản báo cáo giám sát đầy đủ; Tiếp tục thực hiện tốt chế độ chính sách, an sinh xã hội và tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trên địa bàn xã Núi Tô.

Kim Hane

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===