Triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022

An ninh Quốc phòng

Triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022

12/05/2022

Ngày 11/5/2022, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tri Tôn tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện năm 2022. đồng chí Cao Quang Liêm bí thư, chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập KVPT huyện, dự và điều hành hội nghị.

Responsive image

          Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến, quán triệt nhiệm vụ, phân công trách nhiệm, công tác hiệp đồng; thông báo quyết định thành lập Ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc, triển khai kế hoạch tổ chức diễn tập và kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, xây dựng văn kiện diễn tập, lịch chuẩn bị diễn tập…..

          Diễn tập khu vực phòng thủ là hình thức huấn luyện cho lực lượng vũ trang và hệ thống chính trị của địa phương, nhằm giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, chủ động ngăn ngừa và xử lý có hiệu quả các tình huống ngay từ cơ sở; tạo thế và lực cho các lực lượng vũ trang phối hợp giữ vững khu vực phòng thủ khi có chiến tranh xảy ra.

Chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Cao Quang Liêm giao nhiệm vụ cụ thể cho Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022, các tiểu ban, các phòng, ngành, đơn vị địa phương. Đồng thời nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị cần nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ diễn tập, nâng cao vai trò, trách nhiệm, chủ động các phương tiện, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho công tác diễn tập đạt kết quả cao và bảo đảm bí mật tuyệt đối. Các thành viên Ban Chỉ đạo, các Tiểu Ban phát huy tốt vai trò, trách nhiệm; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, tham mưu, đánh giá kết quả trong quá trình chuẩn bị tham gia diễn tập; Tổ chức tập huấn cho khung diễn tập của huyện để nắm rõ vai trò, trách nhiệm và nội dung kịch bản của từng vai diễn. Giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện là cơ quan thường trực tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch, tổ chức diễn tập đảm bảo đúng nguyên tắc, an toàn, hiệu quả, sát với điều kiện thực tế của địa phương…

Cẩm Vân

=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===