Tri Tôn tập huấn pháp luật liên quan tín dụng đen

An ninh Quốc phòng

Tri Tôn tập huấn pháp luật liên quan tín dụng đen

14/10/2022

Ngày 14/10/2022 Hội đồng giáo dục pháp luật huyện Tri Tôn phối hợp trung tâm chính trị huyện tổ chức tập huấn các văn bản vi phạm pháp luật đợt III cho lãnh đạo các ban ngành đoàn thể huyện, 15 xã thị trấn và chủ tịch các công đoàn cơ sở, công chức tư pháp các xã thị trấn.

Responsive image

          Các đại biểu được nghe trưởng công an huyện thông tin tình hình hoạt động của các loại tội phạm, phổ biến  quy định của pháp luật về phòng chống các hoạt động liên quan đến tín dụng đen, tội phạm công nghệ cao. Nghe trưởng phòng tư pháp huyện triển khai một số quy định của Luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn,  pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng, Thộng tin về Chỉ số tính minh bạch thuộc chỉ số năng lực cạnh tranh, đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh An Giang đến năm 2025.

          Đợt tập huấn giúp lãnh đạo và cán bộ oc6ng chức, viên chức, cán bộ đông đoàn nắm những quy định mới của nhà nước để tuyên truyền vận động đoàn viên, hộ viên, gia đỉnh và nhân dân sống và làm việc theo pháp luật. Cảnh giác với những chiêu trò lừa gạt của băng nhóm tín dụng đen, tội phạm có tổ chức sử dụng công nghệ cao,  kịp thời phát hiện và tố giác tội phạm.

Châu Phong

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===