Tri Tôn: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh

An ninh Quốc phòng

Tri Tôn: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh

24/05/2022

Ngày 24/5, Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh huyện Tri Tôn tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh khóa 1 năm 2022 cho 120 cán bộ thuộc đối tượng 4.

Responsive image

Trong thời gian 4 ngày (từ 24 – 27/5/2022), các học viên thuộc đối tượng 4 là cán bộ, đảng viên thuộc các ban, ngành, đoàn thể, khóm, ấp các xã thị trấn trên địa bàn huyện được học tập, nghiên cứu các chuyên đề gồm: Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QP-AN; Phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường cũng cố quốc  phòng – an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Về dân tộc tôn giáo gắn với quốc phòng – an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ  Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Luật Quốc phòng, An ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục QP&AN, DQTV, DBĐV. Chủ quyền của Việt Nam đốí với vùng đất Tây Nam Bộ. phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Xây dựng quản lý lực lượng DQTV, lực lượng  DBĐV trong tình hình mới.

Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN nhằm trang bị cho các học viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, Trên cơ sở đó, các học viên vận dụng kiên thức đã học làm tham mưu, đề xuất thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng – an ninh của cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết thúc lớp học, học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 4.

Cẩm Vân

=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===