[THÔNG BÁO] Về việc huỷ bỏ Quyết định giao nền linh hoạt cụm dân cư vượt lũ Gốm Sứ thị trấn Tri Tôn của UBND huyện Tri Tôn

Thông báo

[THÔNG BÁO] Về việc huỷ bỏ Quyết định giao nền linh hoạt cụm dân cư vượt lũ Gốm Sứ thị trấn Tri Tôn của UBND huyện Tri Tôn

22/12/2022

Ủy ban nhân dân huyện thông báo Về việc huỷ bỏ Quyết định giao nền linh hoạt cụm dân cư vượt lũ Gốm Sứ thị trấn Tri Tôn của UBND huyện Tri Tôn

Responsive image

 

Responsive image

 

Tải Quyết định số 7974/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===