Tiếp tục thực hiện các biện pháp tăng cường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thông báo

Tiếp tục thực hiện các biện pháp tăng cường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

23/09/2021

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 chỉ đạo:

1. Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ với mức độ cao hơn trên địa bàn các xã, thị trấn. Riêng ấp Tân Bình, xã Tà Đảnh; ấp Tân Lập, xã Tân Tuyến; Tổ An ninh Nhân dân số 18 thuộc ấp Vĩnh Hòa và Tổ An ninh Nhân dân số 18 thuộc ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Gia; Tổ An ninh Nhân dân số 13, 14, 15 thuộc ấp Ninh Phước, xã Lương An Trà; Tổ An ninh Nhân dân số 04 thuộc ấp Vĩnh An và Tổ An ninh Nhân dân số 11 thuộc ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Phước thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ

Thời gian thực hiện kể từ lúc 0 giờ ngày 23 tháng 9 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới.

2. Thủ trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Công văn số 2799/BCĐ-KGVX ngày   09/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về việc quy định các biện pháp tăng cường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1031/UBND-KGVX, ngày 21 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 986/UBND-VX ngày 05 tháng 9 năm 2021 của UBND huyện về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 sau ngày 05/9/2021 trên địa bàn huyện.

Yêu cầu toàn thể nhân dân trong huyện hạn chế tối đa việc ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết. Dừng việc di chuyển từ vùng đang có dịch, vùng đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg đến các địa phương khác; hạn chế tối đa việc di chuyển từ huyện này sang huyện khác theo Công văn số 2799/BCĐ-KGVX ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.

3. Trung tâm Y tế phối hợp UBND các xã, thị trấn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trong cộng đồng chú ý khu vực, đối tượng có nguy cơ cao và nhanh chóng bóc tách F0 (nếu có) ra khỏi cộng đồng.

Phối hợp với Phòng Y tế, UBND các xã, thị trấn Triển khai Quyết định số 9156A/QĐ- UBND huyện ngày 15/9/2021 về phê duyệt Kế hoạch triển khai Trạm Y tế lưu động trên địa bàn huyện Tri Tôn. Đồng thời kiểm tra, giám sát hoạt động của Trạm Y tế lưu động (hoặc Tổ Y tế lưu động) để kịp thời bổ sung, điều chỉnh những khó khăn, bất cập trong quá trình hoạt động, cấp đủ trang thiết bị, thuốc, ô xy, đồ bảo hộ cá nhân cho các cán bộ y tế.

Triển khai nhanh Kế hoạch tiêm vắc xin và tổ chức tiêm vắc xin an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng.

4. Công an huyện

 - Phối hợp UBND xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh và quyết liệt hơn nữa trong công tác kiểm soát người và phương tiện tại các chốt huyện trên các tuyến đường bộ, đường thủy đặc biệt kiểm tra, quản lý chặt chẽ người về từ vùng dịch, tài xế, phụ xế, tài công, người đi cùng...; Tổ chức công tác tuần tra một cách thường xuyên, liên tục trên tất cả các tuyến đường, kiên quyết và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định tại Chỉ thị số 15/CT-TTg.

- Phối hợp với phòng Lao động – TBXH, Trung tâm Y tế, UBND các xã, thị trấn tổ chức xét nghiệm sàng lọc đối với đối tượng bảo trợ xã hội và người nghiện ma túy trước khi đưa vào các trung tâm, cơ sở xã hội theo Công văn số 4718/VPUBND-KGVX  ngày 07/9/2021 của Văn phòng UBND tỉnh An Giang.

5. Đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng trên địa bàn huyện

- Các doanh nghiệp công nghệ thông tin, viễn thông, truyền hình, kinh doanh thiết bị dụng cụ học tập tiếp tục hoạt động theo Công văn số 789/UBND-KGVX ngày 29 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh.

- Đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chỉ được phép hoạt động khi đảm bảo thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Công văn số 2652/SYT-NVY ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Sở Y tế Về việc phòng, chống dịch COVID-19 doanh nghiệp hoạt động lại sau giãn cách xã hội. Riêng việc quản lý các công trình xây dựng thực hiện nghiêm theo Công văn số 975/UBND-KTN ngày 09 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng.

6. Giao Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền thanh huyện tuyên truyền việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg trên địa bàn huyện để cả hệ thống chính trị và nhân dân biết, thực hiện nghiêm theo quy định; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân đối với tình hình dịch bệnh trong tỉnh, trong huyện để người dân tự giác chấp hành các quy định về phòng chống dịch Covid-19 nhằm tự bảo vệ chính mình, gia đình và cộng.

Chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai nhập liệu đầy đủ thông tin tiêm ngừa trên hệ thống “Hồ sơ sức khỏe”.

7. Phòng Lao động - Thương binh và xã hội phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định, đặc biệt là chính sách hỗ trợ lao động tự do phải kịp thời, minh bạch và đúng đối tượng để góp phần hỗ trợ, chia sẻ khó khăn của người lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Phối hợp Công an huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức xét nghiệm sàng lọc đối với đối tượng bảo trợ xã hội và người nghiện ma túy trước khi đưa vào các trung tâm, cơ sở xã hội.

8. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các chốt của địa phương (lưu ý các chốt giáp ranh địa bàn các xã thuộc các huyện trong và ngoài tỉnh) tăng cường quản lý chặt người dân qua lại đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tăng cường công tác quản lý tạm vắng tạm trú, phát huy hiệu quả Tổ COVID-19 cộng đồng với nguyên tắc “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” và xem đây là giải pháp căn cơ trong kiểm soát di biến động của người dân trên địa bàn để kịp thời kiểm soát nhanh, khoanh vùng, dập dịch; giám sát các đối tượng sau khi cách ly tập trung, cách ly tại gia đình và theo dõi sức khỏe tại nhà để quản lý thật tốt. Đặc biệt quan tâm quản lý chặt người dân, thương lái qua lại tham gia sản xuất, thu mua nông sản trên địa bàn huyện (từ huyện khác đến và ngược lại) đảm bảo khai báo y tế và test nhanh theo đúng quy định.

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn thường xuyên đánh giá mức độ nguy cơ dịch trên địa bàn theo Quyết định 2686/QĐ-BCĐQG làm cơ sở để chủ động có các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp; báo cáo đánh giá gửi về Phòng Y tế và Văn phòng HĐND – UBND huyện chậm nhất ngày 28/9/2021.

Tăng cường phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể vận động thực hiện xã hội hóa test và các cơ sở vật chất khác phục vụ công tác phòng, chống dịch. Đảm bảo ổn định an sinh xã hội; không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc trong thời gian giãn cách, cách ly xã hội và tại các khu vực phong tỏa.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các Phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh Gia, Lạc Quới; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện./.

 

Tải về Công văn số 1067/UBND-VX ngày 22/9/2021

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026