[THÔNG BÁO]Thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ

Thông báo

[THÔNG BÁO]Thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ

13/10/2022

Ngày 30/9/2022 Thanh tra tỉnh An Giang ban hành Kết luận thanh tra số 04/KL-TTT về việc Thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ.

 

Toàn văn Thông báo kết luận có tại bản đính kèm:

 

Tài liệu đính kèm: Kết luận số 04/KL-TTT

Thanh tra tỉnh An Giang

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===