[THÔNG BÁO]Thí sinh ôn tập tham dự xét tuyển ở vòng 02 (vòng 02)

Thông báo

[THÔNG BÁO]Thí sinh ôn tập tham dự xét tuyển ở vòng 02 (vòng 02)

20/12/2021

Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn, yêu cầu của vị trí cần tuyển của viên chức theo quy định.

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Tri Tôn thông báo Danh sách thí sinh tham dự ôn thi xét tuyển ở vòng 02. (Có danh sách kèm theo).

- Thời gian, địa điểm tổ chức ôn thi.

- Thời gian 01 ngày: lúc 08 giờ 00 ngày 25/12/2021 (thứ bảy)

2.2. Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tri Tôn, đường Nguyễn Trãi, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Tri Tôn thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan, và thí sinh dự ôn biết để thực hiện./.

Tải Thông báo số 02/TB-HĐTDVC ngày 20/12/2021

Hội đồng tuyển dụng viên chức

=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===