[THÔNG BÁO]Thí sinh đủ điều kiện triệu tập tham dự xét tuyển ở vòng 02 (vòng 02)

Thông báo

[THÔNG BÁO]Thí sinh đủ điều kiện triệu tập tham dự xét tuyển ở vòng 02 (vòng 02)

17/12/2021

Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn, yêu cầu của vị trí cần tuyển của viên chức theo quy định.

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Tri Tôn thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển ở vòng 02. (Có danh sách kèm theo).

Trường hợp nếu có sai sót liên quan đến thông tin cá nhân, có thể liên hệ trực tiếp với phòng Nội vụ huyện là cơ quan tuyển dụng viên chức trước ngày  23/12/2021 để kịp thời điều chỉnh. Nếu sau thời gian quy định nêu trên, mọi yêu cầu của thí sinh sẽ không được giải quyết.

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Tri Tôn thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan, và thí sinh dự tuyển biết để thực hiện./.

Tải Thông báo số 01/TB-HĐTDVC ngày 17/12/2021

Hội đồng tuyển dụng viên chức

=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===