[THÔNG BÁO]Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thanh lý 02 (hai) chiếc xe ô tô đã qua sử dụng của Văn phòng Huyện uỷ Tri Tôn

Thông báo

[THÔNG BÁO]Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thanh lý 02 (hai) chiếc xe ô tô đã qua sử dụng của Văn phòng Huyện uỷ Tri Tôn

07/12/2021

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tri Tôn thông báo công khai việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thanh lý như sau:

 

        1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tri Tôn, địa chỉ: Số 152, Trần Hưng Đạo, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

2. Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm: 02 (hai) chiếc xe ô tô đã qua sử dụng của Văn phòng Huyện uỷ Tri Tôn.

2.1. Xe ô tô con, nhãn hiệu Toyota Corolla, biển số 67A-001.69. Giá khởi điểm: 486.000.000 đồng.

2.2. Xe ô tô khách bán dạng phế liệu và phụ tùng máy, nhãn hiệu Toyota Hiace, biển số 67A-0660. Giá khởi điểm: 12.135.000 đồng.

3. Tổng của tài sản bán đấu giá: 498.135.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi tám triệu một trăm ba mươi lăm ngàn đồng).

          4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

          - Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá tài sản (trụ sở đăng ký cụ thể, rõ ràng, ổn định đảm bảo cho cuộc đấu giá);

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Là tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật. Có đầy đủ bản sao chứng thực: Giấy đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập có ngành nghề kinh doanh phù hợp theo quy định của pháp luật; Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên;. Ngoài ra, các tổ chức đấu giá có thể nộp thêm các hồ sơ khác có liên quan để chứng minh năng lực, kinh nghiệm và uy tín.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá trên Cổng thông tin điện tử của huyện Tri Tôn và Trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản.

- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân. Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được cơ quan Tài chính lựa chọn).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, địa chỉ: Số 152, Trần Hưng Đạo, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Nộp trực tiếp (trong giờ hành chính) hoặc theo đường Bưu điện (được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ của ngày kết thúc nhận hồ sơ đăng ký).

* Yêu cầu đối với hồ sơ của tổ chức đấu giá tài sản bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập,....;

- Bản cam kết của tổ chức đấu giá về tiến độ, cơ sở vật chất đủ điều kiện tổ chức bán đấu giá;

- Bản mô tả theo các tiêu chí nêu trên;

- Số lượng đấu giá viên (Bản sao chứng thực Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên);

- Các cam kết khác (nếu có).

Nếu tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn đến hết 17 giờ 00 của ngày cuối cùng trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày Phòng Tài chính – Kế hoạch thông báo lựa chọn gửi qua bưu điện mà không đến làm thủ tục ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thì xem như từ chối ký kết hợp đồng và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tri Tôn sẽ liên hệ với tổ chức đấu giá tài sản có các tiêu chí phù hợp thứ 2 (sau tổ chức thứ nhất được chọn) để ký kết hợp đồng.

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tri Tôn thông báo đến các tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký./.

 

Tải Thông báo số 105/TB-PTCKH ngày 07/12/2021

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tri Tôn

=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===