[THÔNG BÁO]Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản: Khu đất công xã Vĩnh Phước.

Thông báo

[THÔNG BÁO]Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản: Khu đất công xã Vĩnh Phước.

21/12/2021

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, như sau:

          1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

- Tên người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn.

- Địa chỉ: đường Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

          2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

          - Khu đất công tại xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

          - Diện tích khu đất: 1.800m2 đất, thuộc thửa đất số 379; tờ bản đồ số 41; theo Bản trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh An Giang lập ngày 07/5/2021.

          - Mục đích khai thác: Đất ở tại nông thôn (ONT).

          - Hình thức, thời hạn khai thác: Đấu giá giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn lâu dài.

          3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Giá khởi điểm: 622.800.000đồng (Sáu trăm hai mươi hai triệu tám trăm ngàn đồng).

4. Tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

a) Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

c) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

đ) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

e) Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nhận hồ sơ: trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày Thông báo được đăng trên trang thông tin điện tử huyện và trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn. Địa chỉ: đường Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Khi nộp, hồ sơ phải được niêm phong cẩn thận; Hồ sơ nộp trực tiếp (trong giờ hành chính) hoặc gửi theo đường Bưu điện (Hồ sơ gửi theo đường Bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ của ngày kết thúc nhận hồ sơ đăng ký).

          Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn sẽ gửi thông báo đến Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn. Tổ chức đấu giá không nhận được thông báo là tổ chức đấu giá không được lựa chọn, hồ sơ gửi đăng ký tham gia không được hoàn trả lại.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn thông báo đến các Tổ chức đấu giá tài sản được biết và đăng ký./.

 

Tải Thông báo số 12/TB-PTQĐ ngày 21/12/2021

Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện

=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===