[THÔNG BÁO]Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Làm việc tại BQLDA ĐTXDKV huyện Tri Tôn năm 2021

Thông báo

[THÔNG BÁO]Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Làm việc tại BQLDA ĐTXDKV huyện Tri Tôn năm 2021

20/12/2021

Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Tri Tôn, thông báo kết quả thí sinh trúng tuyển là 20 (hai mươi) thí sinh cụ thể (đính kèm danh sách) được niêm yết công khai trên cổng thông tin điện tử huyện Tri Tôn, đồng thời được niêm yết công khai tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện.

*Thí sinh trúng tuyển:

1. Trong thời hạn 30 ngày, kề từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Tri Tôn để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

a) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với nhu cầu vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

2. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 thông báo đến các thí sinh trúng tuyển được biết./.

Tải Thông báo số 21/TB-HĐTD ngày 20/12/2021

 

 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021

=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===