Tạm ngưng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Tri Tôn

Thông báo

Tạm ngưng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Tri Tôn

07/10/2021

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, để đảm an toàn cho nhân dân và công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Tri Tôn. Đồng thời, để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và UBND huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Tri Tôn xin thông báo như sau:

1. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Tri Tôn tạm ngưng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân kể từ ngày 07/10/2021 cho đến ngày 20/10/2021.

2. Khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng nộp hồ sơ thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn), Cổng dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.angiang.gov.vn) hoặc dịch vụ bưu chính công ích để tiếp nhận và trả kết quả tại nhà.

3. Đề nghị Thủ trưởng các phòng chuyên môn và cơ quan ngành dọc xem xét bố trí công việc cho công chức, viên chức thuộc đơn vị trong thời gian tạm ngừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Tri Tôn.

Để góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Tri Tôn thông báo đến các tổ chức, cá nhân; công chức, viên chức các phòng chuyên môn và các cơ quan ngành dọc làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Tri Tôn được biết và tổ chức thực hiện.

Trân trọng kính chào./.

 

Tải Thông báo số 63/TB-TNKQ ngày 07/10/2021

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Tri Tôn

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===