Về việc tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Tri Tôn để di dời cơ sở vật chất, trang thiết bị về trụ sở mới

Thông báo

Về việc tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Tri Tôn để di dời cơ sở vật chất, trang thiết bị về trụ sở mới

27/04/2022

Văn phòng HĐND-UBND huyện Tri Tôn thông báo như sau:

1. Tạm ngưng việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính huyện Tri Tôn vào ngày 29/4/2022.

Trong thời gian này các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân vẫn nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh https://dichvucong.angiang.gov.vn hoặc gửi hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích (qua Bưu điện).

2. Kể từ ngày 04 tháng 5 năm 2022, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Tri Tôn chính thức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại trụ sở mới: số 90, đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Văn phòng HĐND-UBND huyện Tri Tôn thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân được biết để thuận tiện liên hệ trong công việc./.

=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===