Quy định khung giờ một số hoạt động trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn huyện

Thông báo

Quy định khung giờ một số hoạt động trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn huyện

04/10/2021

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện đã được kiểm soát, nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Trong những ngày gần đây còn một bộ phận công dân sinh sống tại các tỉnh, thành phố di chuyển tự phát về địa phương với số lượng rất đông, trong đó đã phát hiện ca nghi nhiễm từ đó rất khó kiểm soát. Để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quy định khung giờ một số hoạt động trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội như sau:

1. Quy định khung giờ người dân không được ra đường (trừ các trường hợp cấp cứu, đi mua thuốc trị bệnh, thi hành công vụ, chuyên chở hàng hóa thiết yếu … và các vấn đề cấp thiết khác):

- Từ 18 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ ngày hôm sau.

- Thời gian áp dụng bắt đầu từ 00 giờ ngày 04 tháng 10 năm 2021 đến khi có thông báo mới.

- Phạm vi trên toàn huyện.

2. Giao Đài Truyền thanh, hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể huyện tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nắm và thực hiện nghiêm quy định nêu trên.

3. Công an huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành theo quy định.

4. Yêu cầu Thủ trưởng các phòng các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và người dân tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn số 1067/UBND-VX ngày 22/9/2021 của UBND huyện về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp tăng cường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tải Công văn số 1110/UBND-VX ngày 04/10/2021

 

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026