[THÔNG BÁO]Về việc tạo điều kiện cho học sinh sinh viên vay vốn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Thông báo

[THÔNG BÁO]Về việc tạo điều kiện cho học sinh sinh viên vay vốn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

06/10/2021

Để tiếp tục triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với học sinh sinh viên (HSSV) thuộc đối tượng vay vốn theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ, trong tình hình hiện nay do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên nhiều xã, thị trấn trên địa bàn huyện phải thực hiện giãn cách xã hội theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và HSSV phải thực hiện việc học trực tuyến, do đó nhiều HSSV gặp khó khăn trong việc xin giấy xác nhận của nhà trường đang theo học để làm thủ tục vay vốn. Do đó, NHCSXH huyện thông báo một số nội dung sau:

1. HSSV liên hệ trường đang theo học tạo điều kiện để cung cấp kịp thời giấy xác nhận theo hình thức trực tiếp hoặc theo đường bưu điện cho HSSV.

2. Trong trường hợp nhà trường không thể cung cấp kịp thời bản chính giấy xác nhận cho HSSV trong thời gian giãn cách xã hội hoặc thực hiện học trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đề nghị HSSV liên hệ với nhà trường đăng ký để được gửi trước bản chụp giấy xác nhận (bản scan hoặc bản chụp có dấu đỏ) từ địa chỉ thư điện tử của nhà trường đến địa chỉ thư điện tử của NHCSXH huyện Tri Tôn cụ thể như sau:

Nơi gửi: là địa chỉ thư điện tử của nhà trường để thực hiện cấp giấy xác nhận cho HSSV.

Tiêu đề: Giấy xác nhận vay vốn HSSV (họ và tên HSSV, mã số sinh viên).

Nội dung: thư gửi cần ghi rõ họ và tên người gửi, chức vụ công tác, số điện thoại liên hệ, đính kèm theo file PDF hoặc file ảnh (có chữ ký, đóng dấu của nhà trường trên giấy xác nhận).

Nơi nhận: địa chỉ thư điện tử của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tri Tôn: nhcsxhtt@gmail.com , đồng thời gửi cho HSSV.

 

Thông báo số 33/TB-NHCS ngày 28/9/2021

Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tri Tôn

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026