Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Tri Tôn năm 2021

Thông báo

Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Tri Tôn năm 2021

14/01/2022

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Tri Tôn, thông báo kết quả thí sinh trúng tuyển là 08 (tám) thí sinh cụ thể (đính kèm danh sách) được niêm yết công khai trên Cổng Thông tin điện tử huyện Tri Tôn, đồng thời được niêm yết công khai tại Phòng Nội vụ huyện Tri Tôn.

 

Tải Thông báo số 05/TB-HĐTDVC ngày 14/01/2022

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021

=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===