[THÔNG BÁO] Chấm dứt giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Tim ngụ khóm An Định A, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn

Thông báo

[THÔNG BÁO] Chấm dứt giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Tim ngụ khóm An Định A, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn

28/02/2023

Ngày 27 tháng 02 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 127/TB-UBND về việc Chấm dứt giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Tim ngụ khóm An Định A, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn.

 

Tải Thông báo số 127/TB-UBND ngày 27/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===