[THÔNG BÁO]Áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính ở cấp độ 1 (nguy cơ thấp) trong phòng, chống dịch COVID-19 xã An Tức và xã Vĩnh Phước huyện Tri Tôn

Thông báo

[THÔNG BÁO]Áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính ở cấp độ 1 (nguy cơ thấp) trong phòng, chống dịch COVID-19 xã An Tức và xã Vĩnh Phước huyện Tri Tôn

13/11/2021

Ngày 13/11/2021 Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn ban hành Quyết định số 10160/QĐ-UBND Áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính ở cấp độ 1 (nguy cơ thấp) trong phòng, chống dịch COVID-19 xã An Tức và xã Vĩnh Phước huyện Tri Tôn.

I. Đối với Tổ chức:

1. Tổ chức các hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch:

- Hoạt động bình thường.

- Người tham gia (từ 18 tuổi đến dưới 50 tuổi) đã được tiêm vắc xin ít nhất 01 liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 06 tháng.

Riêng đối với người tham gia (từ 50 tuổi trở lên) phải được tiêm vắc xin đủ liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 06 tháng.

- Tuân thủ 5K và các giải pháp phòng dịch theo quy định.

2. Vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa lưu thông, vận chuyển hàng hóa liên huyện, nội tỉnh hoặc liên tỉnh:

- Hoạt động bình thường.

- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và hành khách đã được tiêm vắc xin ít nhất 01 liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 06 tháng.

- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe: tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế; bố trí dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho hành khách sử dụng; Vệ sinh, khử khuẩn phương tiện hàng ngày và sau mỗi chuyến đi.

- Xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng PCR hoặc test kháng nguyên nhanh): Khi có ho, sốt, khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan.

Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan và UBND các xã, thị trấn căn cứ quy định của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải, hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế cập nhật những quy định mới, kịp thời hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện đối với nội dung này.

3. Lưu thông, vận chuyển hàng hóa trong huyện, liên huyện hoặc liên tỉnh

a) Lưu thông vận chuyển hàng hóa, thi hài, chất thải trong huyện, liên huyện và liên tỉnh

- Hoạt động bình thường, tuân thủ 5K.

- Lái xe, người phục vụ trên xe, nhân viên bốc, xếp, dỡ hàng hóa đi theo xe đã được tiêm vắc xin ít nhất 01 liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 06 tháng.

- Xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng PCR hoặc test kháng nguyên nhanh): Khi có ho, sốt, khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan.

b) Đối với Người vận chuyển hàng bằng xe máy sử dụng công nghệ (Shipper) có đăng ký (bao gồm nhân viên của doanh nghiệp bưu chính):

- Hoạt động bình thường, tuân thủ 5K.

- Shipper (từ 18 tuổi đến dưới 50 tuổi) đã được tiêm vắc xin ít nhất 01 liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 06 tháng.

Riêng đối với Shipper (từ 50 tuổi trở lên) phải được tiêm vắc xin đủ liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 06 tháng.

- Xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng PCR hoặc test kháng nguyên nhanh): Khi có ho, sốt, khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan.

4. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

a) Cơ sở sản xuất, đơn vị thi công các dự án, công trình giao thông, xây dựng

 - Được phép hoạt động, tuân thủ 5K.

- Chủ cơ sở và người lao động đã được tiêm vắc xin ít nhất 01 liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 06 tháng.

- Chủ cơ sở có kế hoạch sản xuất an toàn và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì phối hợp với các phòng, ban ngành liên quan thường xuyên cập nhật quy định của Bộ chủ quản, Bộ Y tế và Sở chủ quản, Sở Y tế hướng dẫn kịp thời, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nội dung tại khoản này.  

b) Cơ sở kinh doanh dịch vụ bao gồm cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối

- Hoạt động, tuân thủ 5K.

- Nhân viên, người lao động đã được tiêm vắc xin ít nhất 01 liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 06 tháng.

- Chủ cơ sở có kế hoạch hoạt động an toàn và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp.

Giao Phòng Kinh tế - hạ tầng chủ trì, phối hợp với các phòng, ban ngành, thường xuyên cập nhật quy định của Bộ Công thương, Bộ Y tế và Sở Công thương, Sở Y tế hướng dẫn kịp thời, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nội dung tại khoản này. 

c) Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống và chợ truyền thống

* Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (Nhà hàng/ Quán ăn)

- Được phép hoạt động không quá 70% quy mô công suất, bố trí giãn cách tối thiểu giữa các bàn 2m.

- Tuân thủ 5K.

- Nhân viên và khách đã được tiêm vắc xin ít nhất 01 liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 06 tháng.

- Chủ cơ sở có kế hoạch hoạt động an toàn và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

* Đối với Chợ truyền thống

- Được phép hoạt động.

- Tuân thủ 5K và bố trí giãn cách giữa các điểm buôn bán.

- Người bán buôn và người đi chợ phải được tiêm vắc xin ít nhất 01 liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 06 tháng.

Phòng Kinh tế - Hạ tầng có kế hoạch hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

c) Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như: cơ sở làm đẹp; khu vui chơi, giải trí; karaoke (kể cả karaoke loa kéo); internet, trò chơi điện tử; massage; phố đi bộ; chợ đêm.

- Được phép hoạt động (riêng đối với, karaoke, mát xa, dịch vụ internet hoạt động 70% công suất).

- Nhân viên và khách phải được tiêm vắc xin đủ liều hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 06 tháng.

Chủ cơ sở có kế hoạch hoạt động an toàn và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

d) Hoạt động bán hàng rong, vé số dạo

- Được hoạt động đối với người (từ 18 tuổi đến dưới 50 tuổi) đã được tiêm vắc xin ít nhất 01 liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 06 tháng.

- Riêng đối với người (từ 50 tuổi trở lên) phải được tiêm vắc xin đủ liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 06 tháng.

- Xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng PCR hoặc test kháng nguyên nhanh): Khi có ho, sốt, khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan.

5. Hoạt động giáo dục và đào tạo trực tiếp

- Tổ chức dạy học tực tiếp.

- Giáo viên phải được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19.

Phòng Giáo dục – Đào tạo có Kế hoạch cụ thể về tổ chức hoạt động giáo dục trực tiếp (sau khi được BCĐ cấp huyện/UBND huyện thống nhất), đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và Sở Giáo dục – đào tạo, Sở Y tế.

6. Hoạt động cơ quan, công sở

- Tuân thủ 5K.

- Được phép đi làm 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đã được tiêm vắc xin ít nhất 01 liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 06 tháng.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị.

7.  Hoạt động của Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự

- Các hoạt động nghi lễ tôn giáo được phép tổ chức hoạt động, người tham gia (từ 18 tuổi đến dưới 50 tuổi) đã được tiêm vắc xin ít nhất 01 liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 06 tháng.

Riêng đối với người (từ 50 tuổi trở lên) phải được tiêm vắc xin đủ liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 06 tháng.

- Tuân thủ 5K và đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch.

Giao Phòng Nội vụ có Kế hoạch cụ thể về tổ chức hoạt động đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Bộ Y tế và Sở Nội vụ, Sở Y tế.

8. Các cơ sở nhà nghỉ, tham quan du lịch; biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, triển lãm, thư viện, cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao

a) Cơ sở, nhà nghỉ, điểm tham quan du lịch

- Được phép hoạt động. Tuân thủ 5K.

- Chủ cơ sở, nhân viên và khách du lịch đã được tiêm vắc xin ít nhất 01 liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 06 tháng.

- Riêng đối với người (từ 50 tuổi trở lên) phải được tiêm vắc xin đủ liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 06 tháng.

- Chủ cơ sở có kế hoạch hoạt động an toàn và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

b) Triển lãm, thư viện, cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao,...

- Được phép hoạt động. Tuân thủ 5K.

- Nhân viên đơn vị và khách đã được tiêm vắc xin ít nhất 01 liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 06 tháng.

- Riêng đối với người (từ 50 tuổi trở lên) phải được tiêm vắc xin đủ liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 06 tháng.

- Chủ cơ sở có kế hoạch hoạt động an toàn và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Phòng Văn hóa – Thông tin phối hợp với  Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ quy định của Bộ Y tế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và  hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND huyện hướng dẫn cụ thể nội dung này, đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

9. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý y tế, quản lý đi lại của người dân: Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương

- Cập nhật thông tin về tiêm chủng vắc xin, kết quả xét nghiệm COVID-19, kết quả điều trị COVID-19 lên nền tảng dữ liệu quốc gia.

- Hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân quản lý thông tin người vào/ra địa điểm công cộng, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, các địa điểm sản xuất, kinh doanh, sự kiện đông người bằng mã QR.

- Hướng dẫn mọi người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định để khai báo y tế, đăng ký tiêm chủng vắc xin, khám chữa bệnh (nếu có điện thoại thông minh). Sử dụng mã QR theo quy định của chính quyền và cơ quan y tế.

- Tăng cường thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng,
chống dịch; tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin,
dữ liệu cá nhân công dân. Triển khai việc ứng dụng mã QR trên phần mềm thống nhất để quản lý, theo dõi; hướng dẫn việc sử dụng thống nhất phần mềm xác nhận tiêm chủng để mọi người sử dụng khi di chuyển.

II. Đối với cá nhân:

1. Yêu cầu mọi người luôn tuân thủ nguyên tắc 5K.

2. Ứng dụng công nghệ thông tin: Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong huyện cài đặt ứng dụng công nghệ thông tin và theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông và Phòng Văn hóa - Thông tin để thực hiện khai báo y tế, đăng ký tiêm chủng; sử dụng mã QR khi đi chợ, đến cửa hàng tiện ích, hội nghị, hội thảo hoặc tham gia các hoạt động giao thông công cộng, các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

3. Đi lại của người dân giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh có cấp độ dịch khác nhau:

a) Người đến/về từ địa phương có mức độ dịch ở cấp 4: nguyên tắc không được phép đến/về từ địa phương có mức độ dịch ở cấp 4, trừ lý do đặc biệt được cơ quan có thẩm quyền cho phép, phải được tiêm đủ liều vắc xin, khai báo y tế đầy đủ, có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ (kể từ thời điểm xét nghiệm) và phải thực hiện các biện pháp cách ly phù hợp theo quy định.

- Các trường hợp tiêm chưa đủ liều, chưa tiêm vắc xin bắt buộc phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ (kể từ thời điểm xét nghiệm); khai báo y tế và thực hiện cách ly theo quy định và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch do địa phương nơi đến quy định. 

b) Người đến/về từ địa phương có mức độ dịch ở cấp 3:

- Phải được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định

- Các trường hợp tiêm chưa đủ liều, chưa tiêm vaccine bắt buộc phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ (kể từ thời điểm xét nghiệm); khai báo y tế và thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

c) Người đến/về từ địa phương có mức độ dịch ở cấp 1 và cấp 2: được đi lại bình thường.

d) Đối với Đoàn công tác đến huyện, các doanh nghiệp, nhà đầu tư, những người tham gia thực hiện các công trình, dự án đầu tư đến huyện làm việc, công tác: bố trí người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 không quá 12 tháng hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng; có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong 72 giờ (kể từ thời điểm xét nghiệm) nếu đến từ khu vực cấp 4; khai báo y tế với chính quyền địa phương nơi đến (trường hợp đến địa phương làm việc, có nghỉ lại).

 

Tải Quyết định số 10160/QĐ-UBND ngày 13/11/2021

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026