Văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành
14/QĐ-UBBC Về việc công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ủy ban bầu cử huyện Tri Tôn

28/5/2021

04/TB-UBBC Thông báo danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử

Uỷ ban bầu cử huyện Tri Tôn

27/04/2021

70/TB-UBBC Thông báo danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử

Uỷ ban bầu cử tỉnh An Giang

27/4/2021

65/QĐ-UBBC Công bố danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh An Giang khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử.

Uỷ ban bầu cử tỉnh An Giang

22/4/2021

339/UBND-TH Về việc hướng dẫn thống nhất màu phiếu bầu, số lượng thùng phiếu sử dụng phục vụ công tác bầu cử

Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang

20/04/2021

10/QĐ-UBND Công bố danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Tri Tôn khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử

Uỷ ban bầu cử huyện Tri Tôn

20/4/2021

220/UBND-KTTH Công văn triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 15/3/2021 của HĐND tỉnh quy định một số mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang

19/03/2021

01/2021/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định một số mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang

HĐND tỉnh An Giang

15/03/2021

42/KH-HĐBCQG Kế hoạch về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Hội đồng bầu cử quốc gia

19/01/2021

  • 1

21/05/2021

Ba Chúc sẵn sàng cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp diễn ra trong cùng một th ...

08/04/2021

Ba Chúc đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử Đại biểu quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân trên địa bàn thị trấn

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, có ý ...

24/05/2021

Ba chúc hoàn thành xuất sắc công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Lúc 15giờ ngày bầu cử, ngày 23/5/2021, 12.547 cử tri trên địa bàn thị trấn đã hăng hái, tích cực tha ...

19/05/2021

Bí thư huyện ủy Tri Tôn kiểm tra công tác bầu cử tại thị trấn Tri Tôn

Chiều 18/5/2021 bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm kiểm tra công tác chuẩn ...

16/05/2021

Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn kiểm tra công tác bầu cử

Chiều ngày 15/5/2021 đồng chí Cao Quang Liêm, bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện, chủ tịch ủy ban ...

29/04/2021

Châu Lăng Chuẩn Bị Tốt Cho Công Tác Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội Khóa XV, Và Bầu Cử HĐND Các Cấp, Nhiệm Kỳ 2021-2026

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã Châu Lăng đang tích cực, chủ động tham gia vào công tác ...

13/05/2021

Cô Tô tập trung công tác tuyên truyền, bảo đảm thực hiện tốt công tác bầu cử

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 được tổ chức và ...

23/05/2021

Cử tri xã Châu Lăng nô nức đến các điểm bầu cử, bầu Đại biểu Quốc hội khóa XV, và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Cử tri xã Châu Lăng nô nức đến các điểm bầu cử, bầu Đại biểu Quốc hội khóa XV, và Đại biểu HĐND các ...

24/05/2021

Cử tri Lương phi hăng hái đi bầu cử sớm

Cũng như các địa phương khác trong cả nước, ngày 23/5/2021 cử tri trên địa bàn xã Lương Phi nô nức t ...

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===