Danh bạ điện thoại

Danh bạ điện thoại

Danh bạ điện thoại

28/03/2019

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

EMAIL

SỐ ĐIỆN THOẠI

Văn phòng HĐND & UBND huyện

triton@angiang.gov.vn

0296.3874351

Phòng Tài chính - Kế hoạch

ptckh.triton@angiang.gov.vn

0296.3874340

Phòng Nội vụ

pnoivu.triton@angiang.gov.vn

0296.3772272

Phòng Y tế

pyte.triton@angiang.gov.vn

0296.3772270

Phòng Nông nghiệp & PTNT

pnnptnt.triton@angiang.gov.vn

0296.3874266

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

pcongthuong.triton@angiang.gov.vn

0296.3874026

Phòng Dân tộc

pdtoctriton@gmail.com

0296.3773379

Phòng Tài nguyên - Môi trường

ptnmt.triton@angiang.gov.vn

0296.3773937

Phòng Văn hóa - Thông tin

pvhtt.triton@angiang.gov.vn

0296.3770595

Phòng Giáo dục - Đào Tạo

pgddt.triton@angiang.gov.vn

0296.3874268

Phòng Lao động TB&XH

pldtbxh.triton@angiang.gov.vn

0296.3874213

Phòng Tư pháp

ptuphap.triton@angiang.gov.vn

0296.3770533

Thanh Tra

thanhtra.triton@angiang.gov.vn

0296.3874343

Công an huyện

cahtriton86@gmail.com

0296.3874236

Ban Chỉ huy Quân sự huyện

 

0296.3874331

BQL Dự án Đầu tư và Xây dựng khu vực

banqlda.triton@angiang.gov.vn

0296.3874691

Trạm Thủy lợi

tramthuyloi.tbtt@angiang.gov.vn

0296.3773900

Trung tâm phát triển quỹ đất

ttphattrienquydat.triton@gmail.com

0296.3773399

VP đăng ký đất đai – CN Tri Tôn

vpdkdd.triton@angiang.gov.vn

0296.6522822

Đài Truyền thanh

daitruyenthanh.triton@angiang.gov.vn

0296.3874720

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch

ttvhtt.triton@angiang.gov.vn

0296.3874440

Ban điều hành bến xe tàu

bandieuhanhbxt.triton@gmail.com

02963874353

Trạm Chăn nuôi và Thú y

tramthuy.triton@angiang.gov.vn

 

Trạm khuyến nông

tramkntriton@yahoo.com.vn

02963770422

Tổ Thủy Sản

ttstriton@gmail.com

0918865408

Ban Tiếp công dân

 

0296.3874022

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (Một cửa)

 

0296.3874984

ĐẢNG – ĐOÀN THỂ

Liên đoàn Lao động huyện

ldldttag@gmail.com

02963874269

Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện

hoilhpnhtt@gmail.com

02963874399

Huyện đoàn Tri Tôn

bchdoanhuyentriton@gmail.com

02963874179

Hội Nông dân huyện

hndhtriton@gmail.com

02963874441

Trung tâm bồi dưỡng Chính trị

bdcttt@gmail.com

02963874641

CÁC HỘI ĐẶC THÙ

Hội Khuyến học

hkhtriton@angiang.edu.vn

02963507150

Hội Luật gia

hoiluatgia.triton@angiang.gov.vn

02963874103

Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam/Dioxin

hoidacamtriton@gmail.com

 

Hội Chữ thập đỏ Tri Tôn

hctdtt@yahoo.com

 02963874247

Phòng khám nhân đạo Tri Tôn

pknd.httag@gmail.com

02963770722

Hội Cựu Giáo chức

ducphiet.cgctt@gmail.com

0988990008

CƠ QUAN NGÀNH DỌC

Kho Bạc Nhà Nước huyện Tri Tôn

kbnn-triton-angiang@vst.gov.vn

02963874371 

Chi cục thi hành án dân sự

Huyện Tri Tôn

triton.agg@gmail.com

02963874284

Chi cục Thống kê huyện Tri Tôn

tritonagi@gso.gov.vn

02963874290

Viện kiểm sát nhân dân

vkstriton@gmail.com

02963874307

Đội Thanh tra Giao thông số 10

ttgtso4@gmail.com

02963770578

Đội Quản lý thị trường số 2

doiqltt8@angiang.gov.vn

02963773613

Xí nghiệp Môi trường Đô thị Tri Tôn

xnmtdttriton@gmail.com

02963874915

Trạm Quản lý bảo trì đường thủy nội địa Tri Tôn

tramqlds.triton@gmail.com

02963770589

Hạt kiểm lâm

hatkiemlamtriton@gmail.com

02963874272

Chi nhánh TGPLNN số 1 - Tri Tôn

lhminh02@angiang.gov.vn

02963773326

TRƯỜNG THPT – TRUNG CẤP NGHỀ

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú An Giang

tcndtntag@gmail.com

02966298848

Trường THPT Nguyễn Trung Trực

c3nguyentrungtructt@angiang.edu.vn

02966292338

Trường THPT Ba Chúc

c3bachuctt@angiang.edu.vn

02963872124

Trường THCS và THPT Cô Tô

c3cotott@angiang.edu.vn

02936873631

UBND XÃ, THỊ TRẤN

UBND thị trấn Tri Tôn

tttriton@angiang.gov.vn

02963874265

UBND thị trấn Ba Chúc

bachuc@angiang.gov.vn

02963872106

UBND xã Tà Đảnh

tadanh@angiang.gov.vn

02963892322

UBND xã Núi Tô

nuito@angiang.gov.vn

02963874237

UBND xã Cô Tô

coto@angiang.gov.vn

02963873725

UBND xã Tân Tuyến

tantuyen@angiang.gov.vn

02963873010

UBND xã Ô Lâm

olam@angiang.gov.vn

02963873345

UBND xã An Tức

antuc@angiang.gov.vn

02963771014

UBND xã Lương An Trà

luongantra@angiang.gov.vn

02963787005

UBND xã Vĩnh Phước

vinhphuoc@angiang.gov.vn

02966511117

UBND xã Lạc Quới

lacquoi@angiang.gov.vn

02963781252

UBND xã Vĩnh Gia

vinhgia@angiang.gov.vn

02963893008

UBND xã Lê Trì

letri@angiang.gov.vn

02963872107

UBND xã Lương Phi

luongphi@angiang.gov.vn

02963894008

UBND xã Châu Lăng

chaulang@angiang.gov.vn

02963874229

 

 

 

 

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===