Công bố thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn

Công bố thông tin người phát ngôn

Công bố thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn

27/03/2019

Họ và tên Đơn vị Chức danh/ chức vụ Số điện thoại
Cao Quang Liêm Ủy ban nhân dân huyện Bí thư - Chủ tịch UBND 0913826749
Huỳnh Văn Hòa Ủy ban nhân dân thị trấn Tri Tôn Bí thư - Chủ tịch UBND 0913176912
Nguyễn Hoài An Ủy ban nhân dân xã Châu Lăng Bí thư - Chủ tịch UBND 0918585416
Trần Thanh Liêm Ủy ban nhân dân xã Lương Phi Bí thư - Chủ tịch UBND 0918370628
Nguyễn Hoàng Vĩnh Ủy ban nhân dân xã Lê Trì Bí thư - Chủ tịch UBND 0943220345
Phạm Minh Hiền Ủy ban nhân dân thị trấn Ba Chúc Bí thư - Chủ tịch UBND 0918431312
Võ Thanh Tuấn Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Gia Bí thư - Chủ tịch UBND 0977929232
Trần Quốc Cường Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phước Bí thư - Chủ tịch UBND 0913992988
Võ Văn Ban Ủy ban nhân dân xã Lạc Quới Bí thư - Chủ tịch UBND 0985763655
Trần Văn Cường Ủy ban nhân dân xã Lương An Trà Bí thư - Chủ tịch UBND 0986393545
Khuất Thành Phương Ủy ban nhân dân xã An Tức Chủ tịch UBND 0904453484
Phạm Tuấn Khải Ủy ban nhân dân xã Ô Lâm Bí thư - Chủ tịch UBND 0918612585
Trần Nam Dương Ủy ban nhân dân xã Tân Tuyến Bí thư - Chủ tịch UBND 0917671674
Lộ Vinh Huy Ủy ban nhân dân xã Cô Tô Bí thư - Chủ tịch UBND 0986188682
Trần Duy Hiếu Ủy ban nhân dân xã Núi Tô Chủ tịch UBND 0987514114
Tiêu Đình HIếu Nhân Trung Ủy ban nhân dân xã Tà Đảnh Bí thư - Chủ tịch UBND 0919909021

 

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===