Huyện Tri Tôn

UBND thị trấn Ba Chúc

 • Ông: Phạm Minh Hiền

  - Bí thư - Chủ tịch UBND

  Điện thoại: 0918.431.312

 • Ông: Nguyễn Văn Sang

  - Công chức Văn phòng - Thống kê

  Điện thoại: 0987.494.999

 • Email: bachuc@angiang.gov.vn

  Điện thoại: 02963.872.106

Sản phẩm địa phương

Đan lát

24/02/2021

Các tin khác
UBND thị trấn Ba Chúc - Huyện Tri Tôn

Copyright © 2018 triton.angiang.gov.vn.All Rights Reserved