Huyện Tri Tôn

UBND xã An Tức

 • Ông: Khuất Thành Phương

  - Chủ tịch UBND

  Điện thoại: 0904.453.484

 • Bà: Lê Thị Xuân

  - Công chức Địa chính - Xây dựng

  Điện thoại: 0979.920.036

 • Email: antuc@angiang.gov.vn

  Điện thoại: 02963. 771.014

Trả lời phản ánh kiến nghị của người dân
xem thêm
Sản phẩm địa phương
UBND xã An Tức - Huyện Tri Tôn

Copyright © 2018 triton.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/antuc.All Rights Reserved