Huyện Tri Tôn

UBND xã Vĩnh Phước

 • Ông: Trần Quốc Cường

  - Bí thư - Chủ tịch

  Điện thoại: 0913.992.988

 • Ông: Phan Quốc Việt

  - Công chức Văn phòng - Thống kê

  Điện thoại: 0966.444.151

 • Email: vinhphuoc@angiang.gov.vn

  Điện thoại: 02963.872.624

Tin tức hoạt động

HĐND xã Vĩnh Phước nâng cao hiệu quả hoạt động

05/02/2021

Thời gian qua, thường trực HĐND xã Vĩnh phước đã thực hiện có hiệu quả công tác chỉ đạo, phân công, điều hòa hoạt động giám sát chuyên đề, đột xuất giữa Thường trực HĐND, các Ban và giữa các Ban, Tổ đại biểu.
Responsive image

Đồng thời, phát huy tính chủ động, tích cực, linh hoạt của Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu HĐND, hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch giám sát đã đề ra. Hoạt động giám sát ngày càng đổi mới, đi vào chiều sâu, được các cấp, các ngành, cử tri và nhân dân địa phương ghi nhận đánh giá cao. Sau giám sát, các kiến nghị, đề xuất của Thường trực HĐND, các Ban HĐND cơ bản được chủ thể chịu sự giám sát nghiêm túc thực hiện, khắc phục những hạn chế, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong cơ chế, chính sách và quản lý điều hành phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn, góp phần nâng cao vai trò, uy tín của cơ quan dân cử.

Trong thời gian qua với sự điều hành lãnh đạo của Thường trực HĐND, hoạt động của các Ban HĐND có nhiều chuyển biến đáng kể. Các hoạt động của HĐND ngày càng phong phú và đi vào chiều sâu, tổ chức các buổi tiếp xúc, giải thích và hướng dẫn để công dân nắm bắt kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời một số vấn đề bức xúc của cử tri cũng được Thường trực HĐND làm việc với các cơ quan, ban, ngành có liên quan trả lời cho cử tri kịp thời. Nhìn chung những vấn đề mà cử tri kiến nghị điều được giải thích, trả lời thỏa đáng.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND phản ánh kịp thời đến Ủy ban nhân dân, ban ngành có trách nhiệm xem xét, giải quyết từng vụ việc cụ thể. Nội dung các kỳ họp cũng được chú trọng, một số vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội cũng được đưa ra thảo luận một cách dân chủ. Các kế hoạch vận động nhân dân đóng góp làm các công trình phúc lợi công cộng ở địa phương cũng được đưa ra bàn bạc trong dân và thông qua tại mỗi kỳ họp để thể hiện được tính dân chủ và tạo được sự đồng tình cao trong nhân dân.

Trong năm 2020, Thường trực HĐND xã Vĩnh Phước đã thực hiện các quy định pháp luật trong công tác tổ chức các kỳ họp thứ 13, lần thứ 14 HĐND xã khóa III, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ họp, trao đổi với Thường trực UBND, UBMTTQVN xã thống nhất về nội dung, thời gian, chương trình kỳ họp, xin ý kiến của Thường trực Đảng ủy, phân công việc chuẩn bị nội dung kỳ họp, tổ chức cho đại biểu họp thảo luận ở các ấp, để đại biểu nghiên cứu, thảo luận các văn bản trình tại kỳ họp. Do đó, việc chuẩn bị nội dung kỳ họp ngày càng chất lượng, hiệu quả.

Tại mỗi kỳ họp thường lệ HĐND, Thường trực HĐND đảm bảo chỉ đạo, phân công các bộ phận chuẩn bị các văn bản có liên quan đến kỳ họp và có trách nhiệm tạo mọi điều kiện trong thảo luận một cách dân chủ để đại biểu HĐND đóng góp ý kiến đề xuất giải pháp, tìm biện pháp khả thi đối với vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội như vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông thủy lợi, giáo dục, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

Hoạt động giám sát của Thường trực và các Ban HĐND xã trong năm tiếp tục được đổi mới, phương thức giám sát đã kết hợp khảo sát thực tế và làm việc trực tiếp với các đơn vị được giám sát để tổng hợp đánh giá toàn diện, sát thực. Qua giám sát, Thường trực và các Ban HĐND xã đã ghi nhận kết quả đạt được, góp ý những tồn tại, hạn chế, tìm ra nguyên nhân để có hướng khắc phục trong thời gian tới. Trong năm Thường trực và các Ban HĐND xã đã tiến hành giám sát 02 đơn vị: Địa chính – Xây dựng và Bộ phận một cửa. Kết quả giám sát các đơn vị thực hiện tốt trên tinh thần kế hoạch đề ra và đã đạt nhiều kết quả, ngành địa chính – xây dựng luôn làm tốt công tác tham mưu với UBND xã trong việc kiểm tra, quản lý các cụm tuyến dân cư để hạn chế tránh những trường hợp mua bán nền nhà, cất nhà trái phép. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chấp hành tốt nội quy, giờ giấc làm việc, cách ứng xử giao tiếp với người dân khi liên hệ công việc. Sau đợt giám sát, khảo sát, dự thảo báo cáo, kết luận giám sát được gửi đến các đơn vị liên quan để lấy ý kiến đóng góp trước khi ban hành và trình kỳ họp HĐND xã thể hiện sự khách quan, dân chủ trong hoạt động giám sát.

Trong công tác tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND phối hợp với UBND và Ban Thường trực UBMTTQVN xã tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp để báo cáo kết quả các kỳ họp, kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; thông tin với cử tri về kết quả thực hiện kinh tế - xã hội năm 2020, để cử tri đóng góp ý kiến liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của xã. Đa số đại biểu HĐND đã tích cực tham gia tiếp xúc cử tri, chuẩn bị nội dung trình bày với cử tri khá tốt.

Đồng thời, việc phối hợp hoạt động của các Ban khá chặt chẽ, khoa học, không trùng lắp, nhất là trong công tác giám sát nhằm đảm bảo chất lượng và không gây khó khăn, cản trở đến công việc thường xuyên của các ngành, đơn vị được giám sát. Hoạt động của các Ban góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND xã.

Ông Huỳnh Thiện Minh – PCT. HĐND xã Vĩnh Phước cho biết:

“Thời gian qua, cấp Ủy xã vĩnh phước đã luôn quan tâm về tổ chức và tạo mọi điều kiện thuận lợi để HĐND xã hoạt động tốt. Đây là sự quan tâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để tổ chức và hoạt động của HĐND không ngừng cải tiến phương pháp hoạt động phù hợp với tình hình mới. Với sự quan tâm đó, bản thân HĐND cũng xác định vị thế của chính mình là mọi sự hoạt động của HĐND không thoát ly khỏi sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng. Đồng thời, thường trực HĐND và UBND xã luôn giữ mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong việc chuẩn bị nội dung chương trình cho các kỳ họp, chuẩn bị đầy đủ các báo cáo theo quy định, các đề án, chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội trình HĐND xã xem xét và quyết định; phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐND giữa hai kỳ họp về nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Ngoài ra, thường trực HĐND xã Vĩnh Phước thực hiện tốt sự phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc trong mọi hoạt động. phối hợp tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của nhân dân trên các lĩnh vực.”

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đảng bộ, do đó để thực hiện hoàn thành Nghị quyết đề ra đòi hỏi có sự nổ lực hơn nữa của đại biểu, Thường trực Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Phước, cũng như từng đại biểu Hội đồng nhân dân xã phối hợp chặt chẽ với Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, cùng chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, vận động nhân dân tham gia vào việc quản lý Nhà nước, thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ đối với Nhà nước. Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy và Nghị quyết HĐND xã về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021.

Các tin khác
UBND xã Vĩnh Phước - Huyện Tri Tôn

Copyright © 2018 triton.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/triton.All Rights Reserved